Obec Ždiar

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 3 259 0773 246 0283 269 3592 670 9562 687 064
Časové rozlíšenie aktív 2 4351 9861 8772 6099 237
Časové rozlíšenie pasív 1 132 7941 230 037719 947727 964754 032
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,173,452,123,611,86
Celková tržba 47 18446 40643 63737 74437 372
Celková tržba v minulom roku 46 40643 63740 05837 37231 001
Celkový dlh 92 13180 74764 621151 410158 178
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -223 995-214 051-106 129-160 116-119 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 223 995214 051106 129160 116119 669
Čistý cash flow 223 995214 051106 129160 116119 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 37496 789630 79716 6924 207
Čistý zisk -1 37496 789630 79716 6924 207
Čistý zisk v minulom roku 96 789630 79762 4134 20772 696
Cudzie zdroje -2 034 152-1 935 244-2 484 790-1 791 581-1 774 854
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,6534,1821,3064,61149,76
Doba obratu aktív 25 21125 53127 34625 82926 244
Doba obratu pohľadávok 20,6534,1821,3064,61149,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 547,46488,39418,76429,25629,83
EBIT v minulom roku 96 789630 79762 4134 20772 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 37496 789630 79716 6924 207
EBITDA 148 583217 041712 34283 64355 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 148 583217 041712 34283 64355 976
Finančná páka 1,601,681,321,491,51
Finančné účty 223 995214 051106 129160 116119 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6242-0,5962-0,7600-0,6708-0,6605
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62420,59620,76000,67080,6605
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 148 583217 041712 34283 64355 976
Krátkodobé pohľadávky 2 6704 3462 5466 68115 334
Krátkodobé záväzky 70 77162 09550 06444 38864 488
Materiál 1 1591 3971 228545,36826,00
Náklady na predaný tovar 309 963276 944198 957218 065166 171
Neobežný majetok 3 028 8183 023 6473 157 5802 492 5922 538 049
Obežný majetok 227 823220 395109 903175 755139 778
Odpisy 149 957120 25281 54566 95151 769
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 149 957120 25281 54566 95151 769
Osobné náklady 598 852569 526543 108456 303418 488
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 148 583217 041712 34283 64355 976
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,754,612,434,243,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,08-9,04-23,41-11,19-14,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62010,37200,09071,812,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62010,37200,09071,812,83
Služby 309 963276 944198 957218 065166 171
Stupeň prevádzkovej páky -0,01400,14439,283,930,0480
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 18446 40643 63737 74437 372
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 18446 40643 63737 74437 372
Tržby za vlastné výkony a tovar 47 18446 40643 63737 74437 372
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 46 40643 63740 05837 37231 001
Účtovný cash flow 223 995214 051106 129160 116119 669
Vlastné imanie 2 034 1521 935 2442 484 7901 791 5811 774 854
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 259 0773 246 0283 269 3592 670 9562 687 064
Všetky záväzky 92 13180 74764 621151 410158 178
Výsledok hospodárenia -1 37496 789630 79716 6924 207
Výsledok hospodárenia po zdanení -1 37496 789630 79716 6924 207
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 96 789630 79762 4134 20772 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 37496 789630 79716 6924 207
Zásoby 1 1591 3971 228545,36826,00
Záväzky súčet 92 13180 74764 621151 410158 178
Zisk pred zdanením -1 37496 789630 79716 6924 207
Zmena Celkovej tržby 1,021,061,091,011,21
Zmena EBIT -0,01420,153410,113,970,0579
Účtovné závierky