Obec Ždiar

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 3 575 1293 259 0773 246 0283 269 3592 670 956
Časové rozlíšenie aktív 5 1612 4351 9861 8772 609
Časové rozlíšenie pasív 1 363 5791 132 7941 230 037719 947727 964
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,923,173,452,123,61
Celková tržba 46 00547 18446 40643 63737 744
Celková tržba v minulom roku 50 19346 40643 63740 05837 372
Celkový dlh 108 45192 13180 74764 621151 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -203 261-223 995-214 051-106 129-160 116
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 203 261223 995214 051106 129160 116
Čistý cash flow 203 261223 995214 051106 129160 116
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 532-1 37496 789630 79716 692
Čistý zisk 105 532-1 37496 789630 79716 692
Čistý zisk v minulom roku -36 58496 789630 79762 4134 207
Cudzie zdroje -2 103 100-2 034 152-1 935 244-2 484 790-1 791 581
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,2220,6534,1821,3064,61
Doba obratu aktív 28 36525 21125 53127 34625 829
Doba obratu pohľadávok 18,2220,6534,1821,3064,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 551,85547,46488,39418,76429,25
EBIT v minulom roku -36 58496 789630 79762 4134 207
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 532-1 37496 789630 79716 692
EBITDA 272 447148 583217 041712 34283 643
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 272 447148 583217 041712 34283 643
Finančná páka 1,701,601,681,321,49
Finančné účty 203 261223 995214 051106 129160 116
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5883-0,6242-0,5962-0,7600-0,6708
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58830,62420,59620,76000,6708
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 272 447148 583217 041712 34283 643
Krátkodobé pohľadávky 2 2972 6704 3462 5466 681
Krátkodobé záväzky 69 55670 77162 09550 06444 388
Materiál 1 0521 1591 3971 228545,36
Náklady na predaný tovar 213 906309 963276 944198 957218 065
Neobežný majetok 3 363 3593 028 8183 023 6473 157 5802 492 592
Obežný majetok 206 610227 823220 395109 903175 755
Odpisy 166 915149 957120 25281 54566 951
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 166 915149 957120 25281 54566 951
Osobné náklady 713 495598 852569 526543 108456 303
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 272 447148 583217 041712 34283 643
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,424,754,612,434,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,35-9,08-9,04-23,41-11,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,39810,62010,37200,09071,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,39810,62010,37200,09071,81
Služby 213 906309 963276 944198 957218 065
Stupeň prevádzkovej páky -3,15-0,01400,14439,283,93
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 46 00547 18446 40643 63737 744
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 00547 18446 40643 63737 744
Tržby za vlastné výkony a tovar 46 00547 18446 40643 63737 744
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 50 19346 40643 63740 05837 372
Účtovný cash flow 203 261223 995214 051106 129160 116
Vlastné imanie 2 103 1002 034 1521 935 2442 484 7901 791 581
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 575 1293 259 0773 246 0283 269 3592 670 956
Všetky záväzky 108 45192 13180 74764 621151 410
Výsledok hospodárenia 105 532-1 37496 789630 79716 692
Výsledok hospodárenia po zdanení 105 532-1 37496 789630 79716 692
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -36 58496 789630 79762 4134 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 105 532-1 37496 789630 79716 692
Zásoby 1 0521 1591 3971 228545,36
Záväzky súčet 108 45192 13180 74764 621151 410
Zisk pred zdanením 105 532-1 37496 789630 79716 692
Zmena Celkovej tržby 0,91661,021,061,091,01
Zmena EBIT -2,88-0,01420,153410,113,97
Účtovné závierky