Obec Krásna Lúka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 072 0601 161 4941 747 9821 826 2111 891 658
Časové rozlíšenie aktív 389,341 6212 6231 4591 577
Časové rozlíšenie pasív 462 500485 9111 043 6161 116 6431 189 866
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,642,412,611,521,47
Celková tržba 1 49617 48719 62919 0409 567
Celková tržba v minulom roku 828,9719 62919 0409 5677 233
Celkový dlh 12 92758 03030 76241 52736 394
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 192-63 223-66 361-60 041-51 621
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 19263 22366 36160 04151 621
Čistý cash flow 29 19263 22366 36160 04151 621
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
Čistý zisk -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
Čistý zisk v minulom roku -55 473-10 3202 687-5 498-28 654
Cudzie zdroje -596 633-617 554-673 603-668 041-665 399
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,269,4513,1623,069,01
Doba obratu aktív 261 48824 24332 50335 00872 173
Doba obratu pohľadávok 33,269,4513,1623,069,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 696547,82471,98757,691 341
EBIT v minulom roku -55 473-10 3202 687-5 498-28 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
EBITDA 68 427612 413103 257113 283104 151
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 427612 413103 257113 283104 151
Finančná páka 1,801,882,592,732,84
Finančné účty 29 19263 22366 36160 04151 621
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5565-0,5317-0,3854-0,3658-0,3518
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55650,53170,38540,36580,3518
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 427612 413103 257113 283104 151
Krátkodobé pohľadávky 136,37452,75707,911 203236,07
Krátkodobé záväzky 11 05126 24725 38339 52635 151
Materiál 49,52597,38633,72714,451 263
Náklady na predaný tovar 51 88651 61066 33638 09942 060
Neobežný majetok 1 007 2961 094 4711 677 6561 762 6721 836 960
Obežný majetok 64 37565 40267 70362 08153 121
Odpisy 87 730665 471113 577110 595109 649
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 87 730665 471113 577110 595109 649
Osobné náklady 104 193237 817221 804214 216190 375
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 427612 413103 257113 283104 151
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 19,513,623,383,155,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,44-9,77-10,15-11,13-12,89
Služby 51 88651 61066 33638 09942 060
Stupeň prevádzkovej páky 0,19285,77-3,72-0,24560,1451
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 49617 48719 62919 0409 567
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 49617 48719 62919 0409 567
Tržby za vlastné výkony a tovar 1 49617 48719 62919 0409 567
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 828,9719 62919 0409 5677 233
Účtovný cash flow 29 19263 22366 36160 04151 621
Vlastné imanie 596 633617 554673 603668 041665 399
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 072 0601 161 4941 747 9821 826 2111 891 658
Všetky záväzky 12 92758 03030 76241 52736 394
Výsledok hospodárenia -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
Výsledok hospodárenia po zdanení -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -55 473-10 3202 687-5 498-28 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -19 304-53 058-10 3202 687-5 498
Zásoby 49,52597,38633,72714,451 263
Záväzky súčet 12 92758 03030 76241 52736 394
Zisk pred zdanením -19 304-53 058-10 3202 692-5 498
Zmena Celkovej tržby 1,810,89091,031,991,32
Zmena EBIT 0,34805,14-3,84-0,48880,1919
Účtovné závierky