Obec Krásna Lúka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 161 4941 747 9821 826 2111 891 6582 063 642
Časové rozlíšenie aktív 1 6212 6231 4591 5771 392
Časové rozlíšenie pasív 485 9111 043 6161 116 6431 189 8661 330 897
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,412,611,521,472,41
Celková tržba 17 48719 62919 0409 5677 551
Celková tržba v minulom roku 19 62919 0409 5677 2330,0000
Celkový dlh 58 03030 76241 52736 39428 159
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -63 223-66 361-60 041-51 621-50 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 22366 36160 04151 62150 408
Čistý cash flow 63 22366 36160 04151 62150 408
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -53 058-10 3202 687-5 498354,66
Čistý zisk -53 058-10 3202 687-5 498354,66
Čistý zisk v minulom roku -10 3202 687-5 498-28 6540,0000
Cudzie zdroje -617 554-673 603-668 041-665 399-704 586
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,4513,1623,069,0162,12
Doba obratu aktív 24 24332 50335 00872 17399 755
Doba obratu pohľadávok 9,4513,1623,069,0162,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 547,82471,98757,691 3411 011
EBIT v minulom roku -10 3202 687-5 498-28 6540,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -53 058-10 3202 687-5 498354,66
EBITDA 612 413103 257113 283104 151100 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 612 413103 257113 283104 151100 822
Finančná páka 1,882,592,732,842,93
Finančné účty 63 22366 36160 04151 62150 408
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5317-0,3854-0,3658-0,3518-0,3414
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53170,38540,36580,35180,3414
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 612 413103 257113 283104 151100 822
Krátkodobé pohľadávky 452,75707,911 203236,071 285
Krátkodobé záväzky 26 24725 38339 52635 15120 907
Materiál 597,38633,72714,451 263672,48
Náklady na predaný tovar 51 61066 33638 09942 06039 684
Neobežný majetok 1 094 4711 677 6561 762 6721 836 9602 006 152
Obežný majetok 65 40267 70362 08153 12156 097
Odpisy 665 471113 577110 595109 649100 467
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 665 471113 577110 595109 649100 467
Osobné náklady 237 817221 804214 216190 375148 033
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 612 413103 257113 283104 151100 822
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,623,383,155,406,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,77-10,15-11,13-12,89-13,98
Služby 51 61066 33638 09942 06039 684
Stupeň prevádzkovej páky 5,77-3,72-0,24560,14510,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 48719 62919 0409 5677 551
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 48719 62919 0409 5677 551
Tržby za vlastné výkony a tovar 17 48719 62919 0409 5677 551
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 19 62919 0409 5677 2330,0000
Účtovný cash flow 63 22366 36160 04151 62150 408
Vlastné imanie 617 554673 603668 041665 399704 586
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 161 4941 747 9821 826 2111 891 6582 063 642
Všetky záväzky 58 03030 76241 52736 39428 159
Výsledok hospodárenia -53 058-10 3202 687-5 498354,66
Výsledok hospodárenia po zdanení -53 058-10 3202 687-5 498354,66
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -10 3202 687-5 498-28 6540,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -53 058-10 3202 687-5 498354,66
Zásoby 597,38633,72714,451 263672,48
Záväzky súčet 58 03030 76241 52736 39428 159
Zisk pred zdanením -53 058-10 3202 692-5 498355,24
Zmena Celkovej tržby 0,89091,031,991,320,0000
Zmena EBIT 5,14-3,84-0,48880,19190,0000
Účtovné závierky