Obec Muráň

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 779 3756 821 7666 820 4156 991 3577 133 880
Bankové úvery 18 12018 12018 1200,0000303 310
Bežné bankové úvery 18 12018 12018 1200,0000303 310
Časové rozlíšenie aktív 3 2923 50412 8164 2534 770
Časové rozlíšenie pasív 5 076 6975 052 1145 062 8915 277 0495 280 716
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,282,691,530,92730,7113
Celková tržba 246 332236 013104 93074 50662 588
Celková tržba v minulom roku 236 01369 25574 50662 58865 380
Celkový dlh 67 13188 274172 394262 607458 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -70 848-101 072-149 278-127 534229 999
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 968119 192167 398127 53473 311
Čistý cash flow 88 968119 192167 398127 53473 311
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 740104 46292 91752 62727 916
Čistý zisk -31 74094 64489 99352 62727 916
Čistý zisk v minulom roku 94 64484 81152 62727 916-65 262
Cudzie zdroje -1 635 547-1 681 377-1 585 129-1 451 701-1 395 130
Daň z príjmov 0,00009 8182 9240,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 8182 9240,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00009 8182 9240,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 436,87263,73151,01145,83169,14
Doba obratu aktív 67 26444 42337 24634 25041 673
Doba obratu pohľadávok 436,87263,73151,01145,83169,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 387,80289,02597,73673,76602,08
EBIT v minulom roku 104 46287 73552 62727 916-65 262
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 740104 46292 91752 62727 916
EBITDA 181 323306 884377 529348 613324 484
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 181 323306 884377 529348 613324 484
Finančná páka 4,154,064,304,825,11
Finančné účty 88 968119 192167 398127 53473 311
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 181 323306 884377 529348 613324 484
Krátkodobé pohľadávky 44 03140 49927 65329 76728 954
Krátkodobé záväzky 39 08644 384109 454137 533103 067
Materiál 2 2182 4301 9572 0342 961
Náklady na predaný tovar 219 114219 902160 052154 566136 954
Neobežný majetok 5 749 8915 722 9086 592 4456 809 2777 022 723
Obežný majetok 1 026 1921 095 353215 155177 828106 386
Obrat obežného majetku 0,03580,05120,31060,41900,5873
Odpisy 213 063212 240287 536295 986296 568
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 213 063212 240287 536295 986296 568
Osobné náklady 572 177403 592942 430826 496710 373
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 181 323306 884377 529348 613324 484
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,422,132,501,711,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,38-14,11-9,47-11,38-19,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,37020,28760,45660,75331,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,37020,28760,45660,75331,41
Služby 219 114219 902160 052154 566136 954
Stupeň prevádzkovej páky -0,29110,34941,251,58-0,4468
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 12018 12018 1200,0000303 310
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 78856 05166 83874 50662 483
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 78856 05166 83874 50662 483
Tržby za vlastné výkony a tovar 246 332236 013104 93074 50662 588
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 236 01369 25574 50662 58865 380
Účtovný cash flow 88 968119 192167 398127 53473 311
Úročený dlh 18 12018 12018 1200,0000303 310
Vlastné imanie 1 635 5471 681 3771 585 1291 451 7011 395 130
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 779 3756 821 7666 820 4156 991 3577 133 880
Všetky záväzky 67 13188 274172 394262 607458 034
Výsledok hospodárenia -31 74094 64489 99352 62727 916
Výsledok hospodárenia po zdanení -31 74094 64489 99352 62727 916
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 94 64484 81152 62727 916-65 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -31 74094 64489 99352 62727 916
Zásoby 2 8752 4301 9572 0342 961
Záväzky súčet 67 13188 274172 394262 607458 034
Zisk pred zdanením -31 737106 66492 91752 62827 918
Zmena Celkovej tržby 1,043,411,411,190,9573
Zmena EBIT -0,30381,191,771,89-0,4278
Účtovné závierky