Obec Muráň

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 821 7666 820 4156 991 3577 133 8807 877 042
Bankové úvery 18 12018 1200,0000303 310420 686
Bežné bankové úvery 18 12018 1200,0000303 310420 686
Časové rozlíšenie aktív 3 50412 8164 2534 7705 293
Časové rozlíšenie pasív 5 052 1145 062 8915 277 0495 280 7165 131 686
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,691,530,92730,71132,47
Celková tržba 236 013104 93074 50662 58847 726
Celková tržba v minulom roku 69 25574 50662 58865 38040 368
Celkový dlh 88 274172 394262 607458 034508 302
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -101 072-149 278-127 534229 999253 479
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 192167 398127 53473 311167 207
Čistý cash flow 119 192167 398127 53473 311167 207
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 104 46292 91752 62727 916-30 789
Čistý zisk 94 64489 99352 62727 916-30 789
Čistý zisk v minulom roku 84 81152 62727 916-65 262-55 271
Cudzie zdroje -1 681 377-1 585 129-1 451 701-1 395 130-2 237 054
Daň z príjmov 9 8182 9240,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 9240,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 8182 9240,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 263,73151,01145,83169,14231,93
Doba obratu aktív 44 42337 24634 25041 67360 242
Doba obratu pohľadávok 263,73151,01145,83169,14231,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 289,02597,73673,76602,08517,86
EBIT v minulom roku 87 73552 62727 916-65 262-55 271
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 104 46292 91752 62727 916-30 789
EBITDA 306 884377 529348 613324 484179 352
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 306 884377 529348 613324 484179 352
Finančná páka 4,064,304,825,113,52
Finančné účty 119 192167 398127 53473 311167 207
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 306 884377 529348 613324 484179 352
Krátkodobé pohľadávky 40 49927 65329 76728 95430 326
Krátkodobé záväzky 44 384109 454137 533103 06767 713
Materiál 2 4301 9572 0342 96118 383
Náklady na predaný tovar 219 902160 052154 566136 954227 198
Neobežný majetok 5 722 9086 592 4456 809 2777 022 7237 645 579
Obežný majetok 1 095 353215 155177 828106 386226 170
Obrat obežného majetku 0,05120,31060,41900,58730,2110
Odpisy 212 240287 536295 986296 568210 141
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 212 240287 536295 986296 568210 141
Osobné náklady 403 592942 430826 496710 373533 380
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 306 884377 529348 613324 484179 352
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,132,501,711,173,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,11-9,47-11,38-19,03-13,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,28760,45660,75331,412,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,28760,45660,75331,412,83
Služby 219 902160 052154 566136 954227 198
Stupeň prevádzkovej páky 0,34941,251,58-0,44680,4712
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 12018 1200,0000303 310420 686
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 05166 83874 50662 48347 726
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 56 05166 83874 50662 48347 726
Tržby za vlastné výkony a tovar 236 013104 93074 50662 58847 726
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 69 25574 50662 58865 38040 368
Účtovný cash flow 119 192167 398127 53473 311167 207
Úročený dlh 18 12018 1200,0000303 310420 686
Vlastné imanie 1 681 3771 585 1291 451 7011 395 1302 237 054
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 821 7666 820 4156 991 3577 133 8807 877 042
Všetky záväzky 88 274172 394262 607458 034508 302
Výsledok hospodárenia 94 64489 99352 62727 916-30 789
Výsledok hospodárenia po zdanení 94 64489 99352 62727 916-30 789
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 84 81152 62727 916-65 262-55 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 94 64489 99352 62727 916-30 789
Zásoby 2 4301 9572 0342 96118 383
Záväzky súčet 88 274172 394262 607458 034508 302
Zisk pred zdanením 106 66492 91752 62827 918-30 782
Zmena Celkovej tržby 3,411,411,190,95731,18
Zmena EBIT 1,191,771,89-0,42780,5571
Účtovné závierky