Obec Vyšná Slaná

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 205 6431 297 4821 411 5981 398 5391 493 351
Bankové úvery 7 4530,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 7 4530,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 626,46460,34533,41840,87991,00
Časové rozlíšenie pasív 909 7071 028 6681 135 5081 177 2511 253 543
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,84890,56370,23830,78210,1885
Celková tržba 20 45222 77224 05817 47625 442
Celková tržba v minulom roku 22 77224 05815 10225 44216 944
Celkový dlh 61 97759 17271 08826 90034 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 037-4 275-1 684-4 680-2 844
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 4894 2751 6844 6802 844
Čistý cash flow 13 4894 2751 6844 6802 844
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 5904 65514 352-8 795612,00
Čistý zisk 24 5904 65514 352-8 795612,00
Čistý zisk v minulom roku 4 65514 352-209,39612,14-16 180
Cudzie zdroje -233 958-209 642-205 003-194 388-205 058
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 88,6895,8853,0761,7424,46
Doba obratu aktív 21 51720 79721 43629 63621 573
Doba obratu pohľadávok 88,6895,8853,0761,7424,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 283,61121,57107,31126,82217,93
EBIT v minulom roku 4 65514 352-209,39612,14-16 180
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 5904 65514 352-8 795612,00
EBITDA 146 149127 328118 40685 66789 697
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 146 149127 328118 40685 66789 697
Finančná páka 5,156,196,897,197,28
Finančné účty 13 4894 2751 6844 6802 844
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 146 149127 328118 40685 66789 697
Krátkodobé pohľadávky 4 9695 9823 4942 9131 693
Krátkodobé záväzky 15 8917 5847 0665 98515 086
Náklady na predaný tovar 34 94746 25035 37825 84243 943
Neobežný majetok 1 186 5581 284 3891 402 8151 385 9311 487 823
Obežný majetok 18 45912 6328 25011 7674 537
Obrat obežného majetku 1,111,802,911,465,57
Odpisy 121 559122 674104 05494 46289 085
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 559122 674104 05494 46289 085
Osobné náklady 130 419127 182101 786102 840111 172
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 146 149127 328118 40685 66789 697
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,65960,18770,07010,27170,1126
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,34-49,03-121,74-41,53-72,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,42410,46470,60040,31400,3874
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,42410,46470,60040,31400,3874
Služby 34 94746 25035 37825 84243 943
Stupeň prevádzkovej páky 5,880,3426-43,03-20,92-0,0252
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 4530,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 45222 77224 03517 22525 267
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 45222 77224 03517 22525 267
Tržby za vlastné výkony a tovar 20 45222 77224 05817 47625 442
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 22 77224 05815 10225 44216 944
Účtovný cash flow 13 4894 2751 6844 6802 844
Úročený dlh 7 4530,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 233 958209 642205 003194 388205 058
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 205 6431 297 4821 411 5981 398 5391 493 351
Všetky záväzky 61 97759 17271 08826 90034 750
Výsledok hospodárenia 24 5904 65514 352-8 795612,00
Výsledok hospodárenia po zdanení 24 5904 65514 352-8 795612,00
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 65514 352-209,39612,14-16 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 24 5904 65514 352-8 795612,00
Záväzky súčet 61 97759 17271 08826 90034 750
Zisk pred zdanením 24 5904 65514 352-8 795612,00
Zmena Celkovej tržby 0,89810,94651,590,68691,50
Zmena EBIT 5,280,3243-68,54-14,37-0,0378
Účtovné závierky