Obec Veľké Trakany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 913 5455 121 0614 882 0684 832 5545 010 421
Časové rozlíšenie aktív 3 979312,650,0000156,60156,61
Časové rozlíšenie pasív 987 6621 080 147941 113928 0011 061 575
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,683,832,962,391,87
Celková tržba 18 90818 78818 61917 54719 572
Celková tržba v minulom roku 18 78818 61917 54716 50021 145
Celkový dlh 640 878662 599681 444713 401784 390
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -268 205-296 464-186 787-137 771-107 118
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 268 205296 464186 787137 771107 118
Čistý cash flow 268 205296 464186 787137 771107 118
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 67 84761 44268 3594 1256 438
Čistý zisk 67 84761 44268 3594 1256 438
Čistý zisk v minulom roku 61 44268 3594 12534 7058 953
Cudzie zdroje -3 285 004-3 378 314-3 259 510-3 191 152-3 164 456
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 257,61413,18496,17262,33152,93
Doba obratu aktív 94 85299 48695 705100 52493 442
Doba obratu pohľadávok 257,61413,18496,17262,33152,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4081 5051 2361 1981 071
EBIT v minulom roku 61 44268 3594 12534 7058 953
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 67 84761 44268 3594 1256 438
EBITDA 242 337204 364196 682151 046100 309
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 242 337204 364196 682151 046100 309
Finančná páka 1,501,521,501,511,58
Finančné účty 268 205296 464186 787137 771107 118
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6686-0,6597-0,6677-0,6603-0,6316
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66860,65970,66770,66030,6316
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 242 337204 364196 682151 046100 309
Krátkodobé pohľadávky 13 34521 26925 31012 6118 200
Krátkodobé záväzky 72 94777 48663 05557 57157 411
Náklady na predaný tovar 122 803107 802154 188132 578102 605
Neobežný majetok 4 560 2464 687 5384 669 9704 682 0164 894 946
Obežný majetok 349 320433 210212 097150 382115 318
Odpisy 174 490142 922128 323146 92193 872
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 174 490142 922128 323146 92193 872
Osobné náklady 715 666675 126581 121572 744485 397
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 242 337204 364196 682151 046100 309
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 14,1815,7810,037,855,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,25-11,40-17,45-23,16-29,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,643,243,464,727,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,643,243,464,727,82
Služby 122 803107 802154 188132 578102 605
Stupeň prevádzkovej páky 1,100,890715,620,11180,7769
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 90818 78818 61917 54719 572
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 90818 78818 61917 54719 572
Tržby za vlastné výkony a tovar 18 90818 78818 61917 54719 572
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 18 78818 61917 54716 50021 145
Účtovný cash flow 268 205296 464186 787137 771107 118
Vlastné imanie 3 285 0043 378 3143 259 5103 191 1523 164 456
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 913 5455 121 0614 882 0684 832 5545 010 421
Všetky záväzky 640 878662 599681 444713 401784 390
Výsledok hospodárenia 67 84761 44268 3594 1256 438
Výsledok hospodárenia po zdanení 67 84761 44268 3594 1256 438
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 61 44268 3594 12534 7058 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 67 84761 44268 3594 1256 438
Záväzky súčet 640 878662 599681 444713 401784 390
Zisk pred zdanením 67 84761 44268 3594 1256 438
Zmena Celkovej tržby 1,011,011,061,060,9256
Zmena EBIT 1,100,898816,570,11880,7191
Účtovné závierky