Obec Veľké Trakany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 632 5944 913 5455 121 0614 882 0684 832 554
Časové rozlíšenie aktív 3 0493 979312,650,0000156,60
Časové rozlíšenie pasív 927 705987 6621 080 147941 113928 001
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,613,683,832,962,39
Celková tržba 0,000018 90818 78818 61917 547
Celková tržba v minulom roku 0,000018 78818 61917 54716 500
Celkový dlh 1 121 927640 878662 599681 444713 401
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -234 733-268 205-296 464-186 787-137 771
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 234 733268 205296 464186 787137 771
Čistý cash flow 234 733268 205296 464186 787137 771
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 73867 84761 44268 3594 125
Čistý zisk 16 73867 84761 44268 3594 125
Čistý zisk v minulom roku 73 42761 44268 3594 12534 705
Cudzie zdroje -3 582 963-3 285 004-3 378 314-3 259 510-3 191 152
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000257,61413,18496,17262,33
Doba obratu aktív 0,000094 85299 48695 705100 524
Doba obratu pohľadávok 0,0000257,61413,18496,17262,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 4081 5051 2361 198
EBIT v minulom roku 73 42761 44268 3594 12534 705
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 73867 84761 44268 3594 125
EBITDA 190 686242 337204 364196 682151 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 190 686242 337204 364196 682151 046
Finančná páka 1,571,501,521,501,51
Finančné účty 234 733268 205296 464186 787137 771
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6361-0,6686-0,6597-0,6677-0,6603
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63610,66860,65970,66770,6603
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 190 686242 337204 364196 682151 046
Krátkodobé pohľadávky 18 53413 34521 26925 31012 611
Krátkodobé záväzky 30 84272 94777 48663 05557 571
Náklady na predaný tovar 124 732122 803107 802154 188132 578
Neobežný majetok 5 030 8484 560 2464 687 5384 669 9704 682 016
Obežný majetok 598 696349 320433 210212 097150 382
Odpisy 173 948174 490142 922128 323146 921
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 173 948174 490142 922128 323146 921
Osobné náklady 240 274715 666675 126581 121572 744
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 190 686242 337204 364196 682151 046
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000014,1815,7810,037,85
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,26-12,25-11,40-17,45-23,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,882,643,243,464,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,882,643,243,464,72
Služby 124 732122 803107 802154 188132 578
Stupeň prevádzkovej páky 0,00001,100,890715,620,1118
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000018 90818 78818 61917 547
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000018 90818 78818 61917 547
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000018 90818 78818 61917 547
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000018 78818 61917 54716 500
Účtovný cash flow 234 733268 205296 464186 787137 771
Vlastné imanie 3 582 9633 285 0043 378 3143 259 5103 191 152
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 632 5944 913 5455 121 0614 882 0684 832 554
Všetky záväzky 1 121 927640 878662 599681 444713 401
Výsledok hospodárenia 16 73867 84761 44268 3594 125
Výsledok hospodárenia po zdanení 16 73867 84761 44268 3594 125
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 73 42761 44268 3594 12534 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 16 73867 84761 44268 3594 125
Záväzky súčet 1 121 927640 878662 599681 444713 401
Zisk pred zdanením 16 73867 84761 44268 3594 125
Zmena Celkovej tržby 0,00001,011,011,061,06
Zmena EBIT 0,22801,100,898816,570,1188
Účtovné závierky