Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 581 871-5 689 547-3 497 853-2 801 884-2 218 089
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 581 8715 689 5473 497 8532 801 8842 218 089
Čistý cash flow -107 6762 191 694695 970583 79576 158
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 461 023991 354631 997510 90426 946
Čistý zisk 450 447977 705622 181497 87713 988
Čistý zisk v minulom roku 977 705622 181497 87713 98889 670
Daň z príjmov 10 57513 6499 81513 02712 958
Daň z príjmov v minulom roku 13 6499 81513 02712 95812 993
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 57513 6499 81513 02712 958
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,8340,13102,30220,2128,56
EBIT v minulom roku 991 354631 997510 90426 946102 663
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 461 023991 354631 997510 90426 946
EBITDA 1 214 7731 691 3061 309 950925 265437 448
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 214 7731 691 3061 309 950925 265437 448
Finančné účty 5 581 8715 689 5473 497 8532 801 8842 218 089
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 214 7731 691 3061 309 950925 265437 448
Odpisy 764 326713 601687 769427 388423 460
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 764 326713 601687 769427 388423 460
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 214 7731 691 3061 309 950925 265437 448
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -4,8541,4142,8737,502,49
Pohľadávky z obchodného styku 4 1225 8194 5509 3922 395
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 18152 92116 23315 56730 610
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 18152 92116 23315 56730 610
Účtovný cash flow -107 6762 191 694695 970583 79576 158
Výsledok hospodárenia 450 447977 705622 181497 87713 988
Výsledok hospodárenia po zdanení 450 447977 705622 181497 87713 988
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 977 705622 181497 87713 98889 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 450 447977 705622 181497 87713 988
Zisk pred zdanením 461 023991 354631 997510 90426 946
Zmena EBIT 0,46501,571,2418,960,2625