Technická univerzita vo Zvolene

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 264 059-13 405 086-11 224 170-10 672 085-9 251 839
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 264 05913 405 08611 224 17010 672 0859 251 839
Čistý cash flow -1 141 0302 180 915552 0861 420 246118 324
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 625 835745 894887 5001 122 3531 190 614
Čistý zisk 581 973655 755709 302816 9981 015 195
Čistý zisk v minulom roku 655 758709 302816 9981 015 1951 012 783
Daň z príjmov 43 86290 140178 198305 355175 419
Daň z príjmov v minulom roku 90 140178 198305 355175 419187 441
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 86290 140178 198305 355175 419
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,0220,2245,3338,0940,37
EBIT v minulom roku 745 898887 5001 122 3531 190 6141 200 224
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 625 835745 894887 5001 122 3531 190 614
EBITDA 2 215 8502 574 0332 924 7963 235 2163 580 249
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 215 8502 574 0332 924 7963 235 2163 580 249
Finančné účty 12 264 05913 405 08611 224 17010 672 0859 251 839
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 215 8502 574 0332 924 7963 235 2163 580 249
Materiál 63 10369 58077 01684 42483 901
Odpisy 1 633 8771 918 2782 215 4942 418 2182 565 054
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 633 8771 918 2782 215 4942 418 2182 565 054
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 215 8502 574 0332 924 7963 235 2163 580 249
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,72151,400,36110,95250,0618
Pohľadávky z obchodného styku 91 06186 080189 849155 609211 716
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 581 5371 553 7831 528 8421 491 0721 914 294
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 581 5371 553 7831 528 8421 491 0721 914 294
Účtovný cash flow -1 141 0302 180 915552 0861 420 246118 324
Výsledok hospodárenia 581 973655 755709 302816 9981 015 195
Výsledok hospodárenia po zdanení 581 973655 755709 302816 9981 015 195
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 655 758709 302816 9981 015 1951 012 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 581 973655 755709 302816 9981 015 195
Zásoby 421 307430 098458 454417 449383 007
Zisk pred zdanením 625 835745 894887 5001 122 3531 190 614
Zmena EBIT 0,83900,84040,79070,94270,9920

Činnosti firmy
Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov v rozsahu bezpečného..
Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Poskytovanie služieb spojených so zapojením a prevádzkovaním počítačových..
Upratovacie služby
Dekoratívne služby
Pranie prádla
Spracovanie dreva na rezivo, dýhy a aglomerované dosky
Fotografické služby a zhotovovanie videozáznamov
Poradenská a konzultačná činnosť v rámci počítačovej siete SANEI
Zakladanie a údržba lesoparkov, pestovanie a výsadba drevín mimo lesníctva
Pohostinská činnosť
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Poradenstvo v oblasti ťažby dreva
Výroba a oprava strojov s mechanickým pohonom, dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych..
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - zabezpečenie servisu v oblasti..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Počítačové služby
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Automatizované spracovanie dát
Realizácia veľkoplošnej videoprojekcie
Reklamná činnosť
Geodetické a kartografické práce
Zámočnícke práce
Drevárska a nábytkárska výroba
Kopírovacie služby
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Poradenská , konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Organizovanie výstav, kultúrnych, športových podujatí
Poskytovanie služieb bezdrôtového tlmočníckeho zariadenia
Vydavatelská činnosť
Výskum, vývoj, poradenská a posudková činnosť v oblasti prírodných vied,..
Organizovanie vedeckých a odborných seminárov, konferencií, kurzov a odborných..