Slovenská technická univerzita v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 149,5084,30116,5044,300,0000
Bežná likvidita III. stupeň 259 725416 439263 234616 2750,0000
Bežné bankové úvery 149,5084,30116,5044,300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -37 996 472-34 304 432-29 857 076-26 514 593-34 707 121
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 996 62234 304 51629 857 19326 514 63734 707 121
Čistý cash flow 3 692 1064 447 3233 342 555-5 743 3902 350 842
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 253 0831 160 798636 714365 855584 146
Čistý zisk 882 484722 33921 53289 794360 865
Čistý zisk v minulom roku 722 33921 53289 794718 500163 726
Daň z príjmov 370 599438 459615 182276 061223 281
Daň z príjmov v minulom roku 438 459615 182276 061317 946291 757
Daň z príjmov z bežnej činnosti 370 599438 459615 182276 061223 281
Dlhodobé pohľadávky 240,00240,000,00000,000024 407
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,7766,3066,2755,3860,28
Doba obratu pohľadávok 0,00800,00890,00000,00000,9382
EBIT v minulom roku 1 160 798636 714365 8551 036 447455 483
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 253 0831 160 798636 714365 855584 146
EBITDA 15 850 09716 771 43417 692 31112 312 91312 460 825
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 850 09716 771 43417 692 31112 312 91312 460 825
Efektívna daňová sadzba 0,29580,37770,96620,75460,3822
Finančné účty 37 996 62234 304 51629 857 19326 514 63734 707 121
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 850 09716 771 43417 692 31112 312 91312 460 825
Materiál 481 449467 487486 210489 133568 584
Odpisy 14 967 61416 049 09517 670 77912 223 11912 099 961
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 967 61416 049 09517 670 77912 223 11912 099 961
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 850 09716 771 43417 692 31112 312 91312 460 825
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 5 9038 569184,822 0270,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,33530,45000,3287-0,57730,2476
Pohľadávky z obchodného styku 2 345 8381 795 4821 846 1681 509 4041 568 161
Pohotová likvidita II. stupeň 254 158406 934256 285598 5250,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 254 158406 934256 285598 5250,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 149,5084,30116,5044,300,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 010 3739 883 97010 168 0179 948 0459 495 457
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 010 3739 883 97010 168 0179 948 0459 495 457
Účtovný cash flow 3 692 1064 447 3233 342 555-5 743 3902 350 842
Úročený dlh 149,5084,30116,5044,300,0000
Výsledok hospodárenia 882 484722 33921 53289 794360 865
Výsledok hospodárenia po zdanení 882 484722 33921 53289 794360 865
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 722 33921 53289 794718 500163 726
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 882 484722 33921 53289 794360 865
Zásoby 832 215801 288809 536786 3363 849 907
Zisk pred zdanením 1 253 0831 160 798636 714365 855584 146
Zmena EBIT 1,081,821,740,35301,28
Účtovné závierky