Univerzita Komenského v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -88 924 502-80 949 769-77 275 078-64 241 209-59 535 585
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 924 50280 949 76977 275 07864 241 20959 535 585
Čistý cash flow 7 974 7343 674 69113 033 869744 9506 219 379
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 897 2983 542 24910 032 2902 455 6613 397 102
Čistý zisk 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6363 371 822
Čistý zisk v minulom roku 3 468 9939 976 2512 444 6361 532 8313 880 424
Daň z príjmov 81 99373 25556 03911 02525 280
Daň z príjmov v minulom roku 73 25556 03911 02546 68634 504
Daň z príjmov z bežnej činnosti 81 99373 25556 03911 02525 280
Dlhodobé pohľadávky 5 0635 4185 89511 2998 810
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,0929,7739,7036,5545,69
EBIT v minulom roku 3 542 24910 032 2902 455 6611 579 5173 914 927
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 897 2983 542 24910 032 2902 455 6613 397 102
EBITDA 14 988 42717 491 24425 140 12615 164 80414 089 002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 988 42717 491 24425 140 12615 164 80414 089 002
Finančné účty 88 924 50280 949 76977 275 07864 241 20959 535 585
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 988 42717 491 24425 140 12615 164 80414 089 002
Materiál 493 989497 788376 784332 446372 275
Odpisy 13 173 12214 022 25115 163 87512 720 16810 717 180
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 173 12214 022 25115 163 87512 720 16810 717 180
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 988 42717 491 24425 140 12615 164 80414 089 002
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53940,25920,95230,05220,4622
Pohľadávky z obchodného styku 1 016 2291 156 3511 488 8071 428 8431 684 466
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 785 13914 177 86513 686 93214 267 94413 455 775
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 785 13914 177 86513 686 93214 267 94413 455 775
Účtovný cash flow 7 974 7343 674 69113 033 869744 9506 219 379
Výsledok hospodárenia 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6363 371 822
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6363 371 822
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 468 9939 976 2512 444 6361 532 8313 880 424
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 815 3053 468 9939 976 2512 444 6363 371 822
Zásoby 1 278 0991 270 9311 081 6731 037 9191 056 392
Zisk pred zdanením 1 897 2983 542 24910 032 2902 455 6613 397 102
Zmena EBIT 0,53560,35314,091,550,8677
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Reklamná a propagačná činnosť
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov,..
Parkové a záhradné práce
Kopírovacie služby
Inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
Ekonomické poradenstvo
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacej činnosti
Výskum trhu a prieskum verejnej mienky
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Prevádzka knižnice
Poskytovanie prechodného ubytovania
Prevádzka anatomického múzea vrátane požičiavania exponátov
Polygrafická výroba
Organizačné poradenstvo v oblasti kontroly kvality
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie parkovísk
Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení
Prevádzkovanie technologických zariadení v oblasti kontroly kvality
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Montáž, inštalácia, údržba, servis výpočtovej techniky a počítačových..
Pranie a žehlenie textílií
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských vzťahov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Poskytovanie závodného stravovania
Úradné meranie
Výskum, štúdie a analytický servis v technických vedách
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti chémie
Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť personálnych poradcov
Automatizované spracovanie dát
Prednášková a vzdelávacia činnosť v oblasti spoločenských vzťahov
Prednášková a lektorská činnosť v oblasti sociálnoekonomických vied
Pohostinská činnosť
Vyučovanie anglického a slovenského jazyka
Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby