Ekonomická univerzita v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 729 176-13 711 949-11 499 740-9 445 240-6 892 100
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 729 17613 711 94911 499 7409 445 2406 892 100
Čistý cash flow 17 2262 212 2102 054 5002 553 1412 198 377
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 82 829977 565272 05030 61030 833
Čistý zisk 59 135951 004252 09311 21011 830
Čistý zisk v minulom roku 951 004252 09311 21011 83011 679
Daň z príjmov 23 69426 56119 95719 40019 003
Daň z príjmov v minulom roku 26 56119 95719 40019 00362 518
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 69426 56119 95719 40019 003
Dlhodobé pohľadávky 0,00001 75025 60323 17139 289
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,405,2521,6211,9314,88
Doba obratu pohľadávok 0,00000,21733,513,135,44
EBIT v minulom roku 977 565272 05030 61030 83374 197
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 82 829977 565272 05030 61030 833
EBITDA 914 7882 454 0982 091 8312 004 0812 075 785
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 914 7882 454 0982 091 8312 004 0812 075 785
Efektívna daňová sadzba 0,28610,02720,07340,63380,6163
Finančné účty 13 729 17613 711 94911 499 7409 445 2406 892 100
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 914 7882 454 0982 091 8312 004 0812 075 785
Materiál 20 4318 2256 2407 02111 007
Odpisy 855 6521 503 0951 839 7381 992 8712 063 955
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 855 6521 503 0951 839 7381 992 8712 063 955
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 914 7882 454 0982 091 8312 004 0812 075 785
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00600,75260,77250,94610,8345
Pohľadávky z obchodného styku 89 90542 290157 56588 221107 373
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 879 2902 939 4222 659 5362 698 5262 634 230
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 879 2902 939 4222 659 5362 698 5262 634 230
Účtovný cash flow 17 2262 212 2102 054 5002 553 1412 198 377
Výsledok hospodárenia 59 135951 004252 09311 21011 830
Výsledok hospodárenia po zdanení 59 135951 004252 09311 21011 830
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 951 004252 09311 21011 83011 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 59 135951 004252 09311 21011 830
Zásoby 308 345280 035248 791243 789269 630
Zisk pred zdanením 82 829977 565272 05030 61030 833
Zmena EBIT 0,08473,598,890,99280,4156

Činnosti firmy
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Požičiavanie kníh a časopisov
Prevádzkovanie parkoviska
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Inštalovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpežným napätím
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Pohostinská činnosť
Prenájom športových zariadení
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Spracúvanie vzdelávacích projektov a získavanie frekventantov a organizácia..
Preklady a tlmočenie v cudzích jazykoch okrem služieb vymedzených zákonom č...
Vypracovanie odborných ekonomických projektov, analýz, štúdií, expertíznych..
Poradenstvo ekonomické, obchodné, účtovné
Prevádzkovanie práčovne
Stolárstvo
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký, anglický, francúzky, španielský,..
Kopírovacie služby
Prevádzkovanie fitnes centra
Prevádzkovanie sauny
Reklamné a marketingové služby
Organizovanie kurzov, školení, seminárov, výstav a odborných konferencií v..
Prenájom výpočtovej techniky
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
Zásielkový predaj
Zámočníctvo
Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti