Obec Kanianka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 875 1938 841 0829 847 6709 883 01110 272 848
Bankové úvery 38 44838 4480,000020 79620 796
Bežná likvidita III. stupeň 0,40741,440,43830,57030,4347
Bežné bankové úvery 38 44838 4480,000020 79620 796
Časové rozlíšenie aktív 19 93724 53336 1315 2478 042
Časové rozlíšenie pasív 691 680227 243895 1451 003 7291 071 859
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,497,760,90552,952,28
Celková tržba 47 24141 848206 403476 640677 274
Celková tržba v minulom roku 41 84841 506476 640677 274637 291
Celkový dlh 1 076 0531 119 5771 349 4371 349 5341 323 297
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -257 952-379 515-331 501-550 652-391 430
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 296 400417 963331 501571 448412 226
Čistý cash flow 296 400417 963331 501571 448412 226
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -71 774-22 17119 657-351 472-155 390
Čistý zisk -71 774-22 17118 665-351 472-161 898
Čistý zisk v minulom roku -22 17113 861-351 472-161 898-481 860
Cudzie zdroje -7 107 460-7 494 262-7 603 088-7 529 748-7 877 693
Daň z príjmov 0,00000,0000992,270,00006 508
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00006 5084 497
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000992,270,00006 508
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 120,54159,13315,1585,9169,83
Doba obratu aktív 68 57277 11317 4147 6055 782
Doba obratu pohľadávok 120,54159,13315,1585,9169,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 655,91469,82647,37149,04101,75
EBIT v minulom roku -22 17113 861-351 472-155 390-477 363
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -71 774-22 17119 657-351 472-155 390
EBITDA 484 490532 258632 729297 983527 449
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 484 490532 258632 729297 983527 449
Finančná páka 1,251,181,301,311,30
Finančné účty 296 400417 963331 501571 448412 226
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8008-0,8477-0,7721-0,7619-0,7668
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80080,84770,77210,76190,7668
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 484 490532 258632 729297 983527 449
Krátkodobé pohľadávky 15 60118 245178 213111 650124 071
Krátkodobé záväzky 84 89453 865366 079193 691180 777
Materiál 137,67658,016 9956 4529 273
Náklady na predaný tovar 249 175181 696548 969396 171283 480
Neobežný majetok 8 154 6668 176 3199 294 8309 186 4029 719 236
Obežný majetok 700 589640 230516 709691 362545 570
Obrat obežného majetku 0,06740,06540,39950,68611,19
Odpisy 556 264554 429614 064649 455689 347
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 556 264554 429614 064649 455689 347
Osobné náklady 738 879620 9591 231 7901 159 1011 164 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 484 490532 258632 729297 983527 449
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,279,991,611,200,6357
Pohotová likvidita II. stupeň 0,40731,440,43280,56500,4275
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -23,98-17,93-22,94-13,18-19,11
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36371,310,26280,46910,3237
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,222,102,134,532,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,222,102,134,532,51
Služby 249 175181 696548 969396 171283 480
Stupeň prevádzkovej páky 2,87-1,59-0,12923,210,3063
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 44838 4480,000020 79620 796
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 24141 848206 403474 350649 692
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 200
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 24141 848206 403474 350648 492
Tržby za vlastné výkony a tovar 47 24141 848206 403476 640677 274
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 41 84841 506476 640677 274637 291
Účtovný cash flow 296 400417 963331 501571 448412 226
Úročený dlh 38 44838 4480,000020 79620 796
Vlastné imanie 7 107 4607 494 2627 603 0887 529 7487 877 693
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 875 1938 841 0829 847 6709 883 01110 272 848
Všetky záväzky 1 076 0531 119 5771 349 4371 349 5341 323 297
Výsledok hospodárenia -71 774-22 17118 665-351 472-161 898
Výsledok hospodárenia po zdanení -71 774-22 17118 665-351 472-161 898
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -22 17113 861-351 472-161 898-481 860
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -71 774-22 17118 665-351 472-161 898
Zásoby 137,67658,016 9956 4529 273
Záväzky súčet 1 076 0531 119 5771 349 4371 349 5341 323 297
Zisk pred zdanením -71 767-22 16920 590-350 072-151 193
Zmena Celkovej tržby 1,131,010,43300,70381,06
Zmena EBIT 3,24-1,60-0,05592,260,3255
Účtovné závierky