Obec Kanianka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 841 0829 847 6709 883 01110 272 84811 256 005
Bankové úvery 38 4480,000020 79620 7960,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,440,43830,57030,43470,4364
Bežné bankové úvery 38 4480,000020 79620 7960,0000
Časové rozlíšenie aktív 24 53336 1315 2478 0422 351
Časové rozlíšenie pasív 227 243895 1451 003 7291 071 8591 194 785
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,760,90552,952,282,92
Celková tržba 41 848206 403476 640677 274652 802
Celková tržba v minulom roku 41 506476 640677 274637 291693 951
Celkový dlh 1 119 5771 349 4371 349 5341 323 2971 481 440
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -379 515-331 501-550 652-391 430-467 571
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 417 963331 501571 448412 226467 571
Čistý cash flow 417 963331 501571 448412 226467 571
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 17119 657-351 472-155 390-392 588
Čistý zisk -22 17118 665-351 472-161 898-392 588
Čistý zisk v minulom roku 13 861-351 472-161 898-481 860-453 756
Cudzie zdroje -7 494 262-7 603 088-7 529 748-7 877 693-8 579 780
Daň z príjmov 0,0000992,270,00006 5080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00006 5084 4970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000992,270,00006 5080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 159,13315,1585,9169,8365,91
Doba obratu aktív 77 11317 4147 6055 7826 511
Doba obratu pohľadávok 159,13315,1585,9169,8365,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 469,82647,37149,04101,7592,55
EBIT v minulom roku 13 861-351 472-155 390-477 363-453 756
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 17119 657-351 472-155 390-392 588
EBITDA 532 258632 729297 983527 449486 995
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 532 258632 729297 983527 449486 995
Finančná páka 1,181,301,311,301,31
Finančné účty 417 963331 501571 448412 226467 571
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8477-0,7721-0,7619-0,7668-0,7622
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84770,77210,76190,76680,7622
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 532 258632 729297 983527 449486 995
Krátkodobé pohľadávky 18 245178 213111 650124 071113 933
Krátkodobé záväzky 53 865366 079193 691180 777159 995
Materiál 658,016 9956 4529 2737 413
Náklady na predaný tovar 181 696548 969396 171283 480211 515
Neobežný majetok 8 176 3199 294 8309 186 4029 719 23610 664 737
Obežný majetok 640 230516 709691 362545 570588 917
Obrat obežného majetku 0,06540,39950,68611,191,07
Odpisy 554 429614 064649 455689 347879 583
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 554 429614 064649 455689 347879 583
Osobné náklady 620 9591 231 7901 159 1011 164 9951 117 244
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 532 258632 729297 983527 449486 995
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,991,611,200,63570,7410
Pohotová likvidita II. stupeň 1,440,43280,56500,42750,4310
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,93-22,94-13,18-19,11-18,35
Rýchla likvidita I. stupeň 1,310,26280,46910,32370,3451
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,102,134,532,513,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,102,134,532,513,04
Služby 181 696548 969396 171283 480211 515
Stupeň prevádzkovej páky -1,59-0,12923,210,30630,9197
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 4480,000020 79620 7960,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 848206 403474 350649 692630 960
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001 2000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 848206 403474 350648 492630 960
Tržby za vlastné výkony a tovar 41 848206 403476 640677 274652 802
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 41 506476 640677 274637 291693 951
Účtovný cash flow 417 963331 501571 448412 226467 571
Úročený dlh 38 4480,000020 79620 7960,0000
Vlastné imanie 7 494 2627 603 0887 529 7487 877 6938 579 780
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 841 0829 847 6709 883 01110 272 84811 256 005
Všetky záväzky 1 119 5771 349 4371 349 5341 323 2971 481 440
Výsledok hospodárenia -22 17118 665-351 472-161 898-392 588
Výsledok hospodárenia po zdanení -22 17118 665-351 472-161 898-392 588
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 13 861-351 472-161 898-481 860-453 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -22 17118 665-351 472-161 898-392 588
Zásoby 658,016 9956 4529 2737 413
Záväzky súčet 1 119 5771 349 4371 349 5341 323 2971 481 440
Zisk pred zdanením -22 16920 590-350 072-151 193-391 848
Zmena Celkovej tržby 1,010,43300,70381,060,9407
Zmena EBIT -1,60-0,05592,260,32550,8652
Účtovné závierky