SBD-P Pezinok

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182015201420132012
Aktíva 2 321 5791 980 8621 866 4810,00000,0000
Aktivácia 6 73435 6250,00000,00000,0000
Bankové úvery 2 654 0492 615 02179 8890,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,312,373,170,00000,0000
Bežné bankové úvery 211 334119 96579 8890,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 686,003 54953 6440,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 387 7485 78217 4120,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06130,0659-1,350,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0774-0,18853,850,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,691,401,190,00000,0000
Celkové tržby 833 850837 4550,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 409 1121 152 3151 004 3270,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 425 7941 666 459-1 058 3340,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 228 255948 5621 138 2230,00000,0000
Čistý cash flow 32 169-54 2081 138 2230,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 7483 35710 6980,00000,0000
Čistý zisk 40 5363 34510 6980,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 2733 0234 9350,00000,0000
Cudzie zdroje -524 719-822 765-844 7420,00000,0000
Daň z príjmov 13 95112,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 4651 9150,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 95112,000,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 442 7152 495 0560,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 2 442 7152 495 0560,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,207,2019,080,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,107,2019,080,00000,0000
Doba obratu aktív 1 070913,02804,050,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 12,207,2019,080,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000208,390,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 191,62132,57127,260,00000,0000
EBIT v minulom roku 16 6114 9384 9350,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 7483 35710 6980,00000,0000
EBITDA 214 499103 12367 6370,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 214 499103 12367 6370,00000,0000
Finančná páka 4,422,412,210,00000,0000
Finančné účty 1 228 255948 5621 138 2230,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 214 536102 66466 2670,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 26 47915 63044 2930,00000,0000
Krátkodobé záväzky 415 857287 621295 4080,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,547217,843,880,00000,0000
Materiál 70 94213 4628 8220,00000,0000
Nákladové úroky 4 2610,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 8730,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 387 040428 189517 4240,00000,0000
Neobežný majetok 989 217630 211621 4990,00000,0000
Obežný majetok 1 331 6761 347 1021 191 3380,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,80081,261,360,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,59480,58780,71120,00000,0000
Odpisy 155 63099 11451 0730,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77 81549 55751 0730,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 81549 5570,00000,00000,0000
Osobné náklady 298 920314 8140,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 572977,001 3700,00000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 2930,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 376 612244 2710,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 196 166102 45961 7710,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52910,47890,60980,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73790,86560,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,63750,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,160,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89120,87876,460,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0406-0,06851,340,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 91115 63044 2930,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,242,343,150,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,3115,18-0,74220,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,550,00000,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,141,320,04280,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60700,58170,53810,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,691,401,190,00000,0000
Pridaná hodnota 405 085363 703329 8640,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 17,1915,630,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,212,292,900,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,5711,1714,850,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,5711,1714,850,00000,0000
Služby 63 21257 65256 1810,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 321 5791 980 8621 866 4810,00000,0000
Spotreba materiálu… 330 562406 162461 2430,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 654 0492 615 02179 8890,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 792 283792 151847 2880,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 158,00259,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 164,0030,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 791 961791 862847 2880,00000,0000
Účtovný cash flow 32 169-54 2081 138 2230,00000,0000
Úročený dlh 2 654 0492 615 02179 8890,00000,0000
Úrokové krytie 13,790,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 524 719822 765844 7420,00000,0000
Všetky záväzky 1 409 1121 152 3151 004 3270,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 387 7485 78217 4120,00000,0000
Výsledok hospodárenia 59 0274 26816 5640,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 59 0274 26816 5640,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 5363 34510 6980,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 2733 0234 9350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 54 4873 35715 2360,00000,0000
Zásoby 76 94213 4628 8220,00000,0000
Záväzky 1 409 1121 152 3151 004 3270,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 376 612244 2710,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 54 4873 35715 2360,00000,0000
Zmena EBIT 3,540,67982,170,00000,0000