N I K É , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 97 905 61294 893 94488 140 89781 042 40961 286 923
Aktivácia 2 227 8011 794 5761 428 3251 183 571329 375
Bežná likvidita III. stupeň 9,8610,2311,5215,1614,36
Časové rozlíšenie aktív 936 912830 106732 546672 032765 025
Časové rozlíšenie pasív 210,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0375-0,0305-0,1005-0,0189-0,9880
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35210,30151,120,291513,89
Celkové tržby 553 719 744467 225 060409 896 351312 365 6440,0000
Celkový dlh 12 930 53111 986 27310 099 9907 429 6985 294 820
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -83 476 331-80 288 330-77 756 019-69 913 766-55 319 497
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 83 476 33180 288 33077 756 01969 913 76655 319 497
Čistý cash flow 3 188 0012 532 3117 842 2531 389 52555 319 497
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 746 98512 887 3079 049 23711 071 0827 758 071
Čistý zisk 9 987 70410 112 9156 978 2658 590 6977 758 064
Čistý zisk v minulom roku 10 112 9156 978 2658 590 69713 168 2509 883 059
Cudzie zdroje -84 974 871-82 907 671-78 040 907-73 612 711-55 992 103
Daň z príjmov 2 759 2812 774 3922 070 9722 480 3850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 774 3922 070 9722 480 3853 788 7030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 759 2812 774 3922 070 9722 480 3850,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 090 2111 062 164920 098946 609528 689
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,733,261,290,88600,9414
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,52280,50660,76060,38360,3674
Doba obratu aktív 64,8574,4578,8095,11110,70
Doba obratu pohľadávok 3,454,092,112,001,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000104,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,006,596,275,597,19
EBIT v minulom roku 12 887 3079 049 23711 071 08216 956 9539 883 059
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 746 98512 887 3079 049 23711 071 0827 758 071
EBITDA 17 982 80018 929 21214 179 34614 663 70911 977 777
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 982 80018 929 21214 179 34614 663 70911 977 777
Finančná páka 1,151,141,131,101,09
Finančné účty 83 476 33180 288 33077 756 01969 913 76655 319 497
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8679-0,8737-0,8854-0,9083-0,9136
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86790,87370,88540,90830,9136
Hrubá marža 0,95860,95240,94920,94130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 615 48718 584 29613 932 74814 504 09311 880 484
Krátkodobé pohľadávky 4 121 5934 149 9441 438 981754 891521 175
Krátkodobé záväzky 9 054 5228 400 3117 011 7654 766 9693 981 478
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 711 111
Materiál 741 865678 471859 889944 563560 548
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00007,00
Náklady na predaný tovar 20 372 24320 065 06419 217 42916 975 78313 558 650
Neobežný majetok 7 538 7007 884 9296 433 3647 810 5483 591 989
Obežný majetok 89 430 00086 178 90980 974 98772 559 82956 929 909
Obrat aktív 5,634,904,633,843,30
Obrat neobežného majetku 73,0959,0063,4639,8256,25
Obrat obežného majetku 6,165,405,044,293,55
Odpisy 5 529 3364 027 3705 481 2224 520 4321 071 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 764 6682 013 6852 740 6112 260 2161 071 414
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 764 6682 013 6852 740 6112 260 2160,0000
Osobné náklady 16 393 24113 969 82012 238 43611 998 4400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 387 126344 916251 998215 56698 503
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 279,000,00000,00000,00001 210
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 519 5993 701 5733 525 8213 078 0020,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 517 04014 140 28512 459 48713 111 1298 829 478
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85260,84610,88220,86270,9026
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000013,57
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 32,3831,8531,7924,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 24,2124,7321,9617,80175,94
Pohľadávky z obchodného styku 789 263645 770850 792326 887203 409
Pohotová likvidita II. stupeň 9,7810,1511,4014,9714,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -26,65-32,74-9,95-52,98-1,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00007 902 785
Pridaná hodnota 530 788 289444 987 260389 053 949294 021 326188 507 781
Primárna platobná neschopnosť 5,805,764,219,420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,229,5611,0914,6713,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,71910,63320,71230,50670,4421
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,71910,63320,71230,50670,4421
Služby 18 813 47818 460 24717 302 00015 181 02310 710 660
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 97 905 61294 893 94488 140 89781 042 40961 286 923
Spotreba materiálu… 3 786 5663 399 3933 343 7542 978 3313 177 365
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 551 028 371465 225 497408 274 078311 025 084202 066 431
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 7670,00002 70027 9750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 551 018 604465 225 497408 271 378310 997 109202 066 431
Účtovný cash flow 3 188 0012 532 3117 842 2531 389 52555 319 497
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001 108 296
Vlastné imanie 84 974 87182 907 67178 040 90773 612 71155 992 103
Všetky záväzky 12 930 53111 986 27310 099 9907 429 6985 294 820
Výsledok hospodárenia 12 463 23114 901 8428 700 82410 148 55010 906 363
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 463 23114 901 8428 700 82410 148 55010 906 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 987 70410 112 9156 978 2658 590 6977 758 064
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 112 9156 978 2658 590 69713 168 2509 883 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 746 98512 887 3079 049 23711 071 08210 147 469
Zásoby 741 865678 471859 889944 563560 548
Záväzky 12 930 53111 986 27310 099 9907 429 6985 294 820
Záväzky z obchodného styku 4 575 7273 719 9193 583 7443 078 0020,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 56 12818 34657 9230,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 746 98512 887 3079 049 23711 071 08210 147 469
Zmena EBIT 0,98911,420,81740,65290,7850
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000022 7020,0000
Účtovné závierky