C o m e r c i a l , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520132012
Aktíva 20 66020 69313 1630,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,163,105,900,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2854-0,96190,41890,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,42821,98-2,570,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,68430,50440,25220,00000,0000
Celkové tržby 28 16036 61322 4900,00000,0000
Celkový dlh 8 3946 9382 6510,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 501-13 231-5 1390,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 50113 2315 1390,00000,0000
Čistý cash flow 3 50113 231-4 4030,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 5511 718-8 5180,00000,0000
Čistý zisk -11 551758,00-9 4780,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 758,00-9 064-3 0690,00000,0000
Cudzie zdroje -12 266-13 755-10 5120,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,6751,8015,940,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,5714,3315,940,00000,0000
Doba obratu aktív 270,57201,54219,700,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 16,6751,8015,940,00000,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00001 7790,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000762,090,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,0865,0928,540,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 718-8 104-2 1090,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 5511 718-8 5180,00000,0000
EBITDA -9 2751 822-5 4440,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 2751 822-5 4440,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,5588-0,11270,00000,0000
Finančná páka 1,681,501,250,00000,0000
Finančné účty 3 50113 2315 1390,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5937-0,6647-0,79860,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59370,66470,79860,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 4401 717-5 5420,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 2735 319955,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 1766 6831 7100,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 616371,000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00001 1510,00000,0000
Náklady na predaný tovar 23 47724 69124 4420,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000819,000,00000,0000
Neobežný majetok 11 1860,00003 0780,00000,0000
Obežný majetok 9 47420 69310 0850,00000,0000
Obrat aktív 1,351,811,660,00000,0000
Obrat neobežného majetku 2,490,00007,100,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,941,812,170,00000,0000
Odpisy 1 9100,00002 9760,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9100,00001 4880,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 4880,00000,0000
Osobné náklady 12 1778 8643 6870,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 165,00105,0098,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 641758,00-6 5020,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,94170,0551-0,90160,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,55910,0830-0,64710,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,55910,0830-0,64710,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,92530,1226-0,74370,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,16950,63940,39040,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,770,7668-1,430,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-3,140,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,36081,30-0,69810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,31181,30-0,38630,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 502,001 471955,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58392,783,560,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,50-1,042,390,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,68430,50440,25220,00000,0000
Pridaná hodnota 4 39311 560-2 5740,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,220,25220,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,55910,0366-0,72000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,94170,0551-0,90160,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,42821,983,010,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,90503,81-0,48700,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,90503,81-0,48700,00000,0000
Služby 6 2924 7773 8670,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 66020 69313 1630,00000,0000
Spotreba materiálu… 17 18519 91420 3780,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 87037 47721 8680,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 1430,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 87037 47720 7250,00000,0000
Účtovný cash flow 3 50113 231-4 4030,00000,0000
Vlastné imanie 12 26613 75510 5120,00000,0000
Všetky záväzky 8 3946 9382 6510,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 1851 822-8 4200,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 1851 822-8 4200,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 551758,00-9 4780,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 758,00-9 064-3 0690,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 5511 718-8 5180,00000,0000
Zásoby 4 7002 1433 9910,00000,0000
Záväzky 8 3946 9382 6510,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 1 616371,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -11 5511 718-8 5180,00000,0000
Zmena EBIT -6,72-0,21204,040,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000622,000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000622,000,00000,0000