3 Q service, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 472 762632 040707 629726 200802 770
Bankové úvery 74 53351 46864 51155 26846 957
Bežná likvidita III. stupeň 0,84951,051,050,89941,02
Bežné bankové úvery 48 53351 46864 51155 26846 957
Časové rozlíšenie aktív 4 9325 4604 1914 9035 878
Časové rozlíšenie pasív 7,006,003 1213 2333 242
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 28,503,532,011,781,38
Celkové tržby 691 805776 120686 633540 466877 429
Celkový dlh 456 731492 478470 076462 985463 806
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 65 14845 03356 77647 04240 888
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 3856 4357 7358 2266 069
Čistý cash flow 2 950-1 300-491,002 157-6 601
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 31539 310-20 932-57 99918 214
Čistý zisk 4 21934 677-25 550-62 09913 641
Čistý zisk v minulom roku 34 677-25 550-62 09913 6412 514
Cudzie zdroje -16 024-139 556-234 432-259 982-335 722
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8803 310
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8803 3102 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8803 310
Dlhodobé bankové úvery 26 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 26 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,71144,85142,5284,2465,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,26144,85142,5282,2865,26
Doba obratu aktív 253,97364,74481,18491,49337,14
Doba obratu pohľadávok 44,71144,85142,5284,2465,26
Doba obratu zásob 187,08189,90249,31252,86175,26
Doba splácania záväzkov 267,75335,53373,49369,06237,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 200,49250,12270,97268,48172,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 72,2468,0043,3344,1028,27
EBIT v minulom roku 39 310-20 932-57 99918 2146 881
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 31539 310-20 932-57 99918 214
EBITDA 27 9076 733-51 967-25 19453 192
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 9076 733-51 967-25 19453 192
Finančná páka 29,504,533,022,792,39
Finančné účty 9 3856 4357 7358 2266 069
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 435291 435234 875-26 94466 964
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78940,68580,56310,54630,5117
Krátkodobé pohľadávky 83 220251 006209 586124 463155 393
Krátkodobé záväzky 373 212433 426398 490396 700410 807
Krytie dlhovej služby 13,313,84-26,81-15,5534,03
Materiál 7,0014,004,0035,0024,00
Nákladové úroky 2 0961 7531 7381 2201 263
Nákladové úroky v minulom roku 1 7531 7381 2201 2631 487
Náklady na predaný tovar 538 841498 717415 781421 596662 914
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 508 759471 488389 434392 331631 492
Neobežný majetok 114 467123 841220 114316 812332 207
Obežný majetok 353 363502 739483 324404 485464 685
Obrat aktív 1,441,000,75850,74261,08
Obrat neobežného majetku 5,945,112,441,702,62
Obrat obežného majetku 1,921,261,111,331,87
Obrat zásob 1,951,921,461,442,08
Odpisy 18 74623 55628 93230 79040 340
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 37311 77814 46615 39520 170
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 37311 77814 46615 39520 170
Osobné náklady 130 597133 928138 711148 762140 685
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4722 2982 3241 7502 028
Ostatné záväzky z obchodného styku 100 69987 84446 22947 40548 915
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 96558 2333 382-31 30953 981
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92881,001,151,260,6823
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,080,99880,87220,79131,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94150,84940,72170,65561,14
Pohľadávky z obchodného styku 76 814251 006209 586121 568155 393
Pohotová likvidita II. stupeň 0,23130,54220,47520,30230,3630
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,43107,35477,46-120,5350,86
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,41-0,7416-0,28251,77-5,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96610,77920,66430,63750,5778
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 28,503,532,011,781,38
Pridaná hodnota 140 602133 771120 987117 712206 190
Primárna platobná neschopnosť 1,310,35000,22060,38990,3148
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,3773,14-9,05-18,388,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,3773,14-9,05-18,388,72
Služby 19 72318 65016 90919 47719 606
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 472 762632 040707 629726 200802 770
Spotreba materiálu… 10 3598 5799 4389 78811 816
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 74 53351 46864 51155 26846 957
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 679 443775 988681 351539 308877 004
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000143 500144 5830,00007 900
Tržby z predaja tovaru 676 320627 506529 848532 205861 770
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 1234 9826 9207 1037 334
Účtovný cash flow 2 950-1 300-491,002 157-6 601
Úročený dlh 74 53351 46864 51155 26846 957
Úrokové krytie 3,0122,42-12,04-47,5414,42
Vlastné imanie 16 024139 556234 432259 982335 722
Všetky záväzky 456 731492 478470 076462 985463 806
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000200,00400,00300,00
Výsledok hospodárenia 9 16142 183-18 548-55 98420 752
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 16142 183-18 548-55 98420 752
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 21934 677-25 550-62 09913 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 677-25 550-62 09913 6412 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 21937 557-22 670-59 21916 951
Zásoby 260 758245 298266 003271 796303 223
Záväzky 456 731492 478470 076462 985463 806
Záväzky z obchodného styku 100 69987 84446 22947 40548 915
Zisk pred zdanením 4 21937 557-22 670-59 21916 951
Zmena EBIT 0,1606-1,880,3609-3,182,65
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000084 49482 2320,00000,0000