P E G A S U S spol. s r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 217,00397,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82950,44190,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,510,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00001 1800,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -217,00-397,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 217,00397,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -180,00346,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-174,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-354,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -354,00-10 3300,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -217,00783,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000180,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 180,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000180,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -174,00-9 8500,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-174,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-160,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-160,000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,030,00000,00000,0000
Finančná páka 1,0000-0,50700,00000,00000,0000
Finančné účty 217,00397,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00001,970,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,0000-1,970,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-174,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00002,970,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00001 1800,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000107,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 217,00397,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000014,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-354,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,212,260,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00002,970,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,510,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-107,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,89170,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-7,380,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-7,380,00000,00000,0000
Služby 0,0000107,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 217,00397,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -180,00346,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 217,00-783,000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00001 1800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-160,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-160,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-354,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -354,00-10 3300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-174,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,00001 1800,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-174,000,00000,00000,0000