E.K.P. akciová spoločnosť, Dolný Kubín

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!