ARBON, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 151 979155 191221 046140 1940,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,72-2,19-29,06-0,43210,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21910,08000,59520,21270,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 32,1450,9965,144,460,0000
Celkové tržby 142 094322 086149 35146 4340,0000
Celkový dlh 147 393152 206217 704114 5290,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 42 20849 562-47 13538 9110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 0526 53897 13511 0890,0000
Čistý cash flow 17 0526 53897 13511 0890,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 600672,00-20 744-9 8770,0000
Čistý zisk 1 600-357,00-22 324-11 4780,0000
Čistý zisk v minulom roku -357,00-22 324-11 4782 4030,0000
Cudzie zdroje -4 586-2 985-3 342-25 6650,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00556,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,328,445,0616,790,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,327,094,9814,280,0000
Doba obratu aktív 390,38177,27540,221 1090,0000
Doba obratu pohľadávok 13,328,445,0616,790,0000
Doba obratu zásob 63,4653,8931,98185,470,0000
Doba splácania záväzkov 393,03350,79808,25974,500,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 199,8793,36398,85412,350,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 107,50113,9154,06810,040,0000
EBIT v minulom roku 672,00-20 744-9 8772 9590,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 600672,00-20 744-9 8770,0000
EBITDA 13 2517 696-14 350-9 6330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 2517 696-14 350-9 6330,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00001,59-0,0449-0,09130,0000
Finančná páka 33,1451,9966,145,460,0000
Finančné účty 17 0526 53897 13511 0890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 12811 075-14 496-9 7100,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,51200,52670,73830,37190,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 59 26056 10050 00050 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 1847 3892 0692 1230,0000
Krátkodobé záväzky 77 81281 736163 20152 1320,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 28326 54210 91643 3340,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000111,54-23,15-15,030,0000
Nákladové úroky 0,000069,00620,00641,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 69,00620,00641,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 94 877240 309127 20843 4830,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 72 26385 04873 70019 5260,0000
Neobežný majetok 117 180128 708115 384117 0600,0000
Obežný majetok 34 79926 483105 66223 1340,0000
Obrat aktív 0,93502,060,67570,32920,0000
Obrat neobežného majetku 1,212,481,290,39420,0000
Obrat obežného majetku 4,0812,071,411,990,0000
Obrat zásob 5,756,7711,411,970,0000
Odpisy 11 5288 6216 248167,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 5288 6216 248167,000,0000
Osobné náklady 31 10668 43733 26712 2960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,00185,00146,0077,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 1288 264-16 076-11 3110,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65870,86371,504,620,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,12000,02030,65040,23880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,65340,93160,30040,13640,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,160,66560,21660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,030,56040,21370,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12000,02050,65040,24030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 5 1846 2032 0391 8050,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2689-0,4566-0,0344-2,310,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000094,75156,6717,300,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96980,98080,98490,81690,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 32,1450,9965,144,460,0000
Pridaná hodnota 47 22079 23322 1432 6630,0000
Primárna platobná neschopnosť 4,114,285,3524,010,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3489-0,1196-6,68-0,44720,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,1219,78-15,17-11,890,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,1219,78-15,17-11,890,0000
Služby 15 76841 96529 8669 9920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 979155 191221 046140 1940,0000
Spotreba materiálu… 6 846113 29623 64213 9650,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 59 26056 10050 00050 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 142 097321 324149 35146 1460,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 7820,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 132 400120 611119 74744 3410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 697198 93129 6041 8050,0000
Účtovný cash flow 17 0526 53897 13511 0890,0000
Úročený dlh 59 26056 10050 00050 0000,0000
Úrokové krytie 0,00009,74-33,46-15,410,0000
Vlastné imanie 4 5862 9853 34225 6650,0000
Všetky záväzky 147 393152 206217 704114 5290,0000
Výsledok hospodárenia 1 723857,00-20 598-9 8000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 723857,00-20 598-9 8000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 600-357,00-22 324-11 4780,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -357,00-22 324-11 4782 4030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 600603,00-21 364-10 5180,0000
Zásoby 12 56312 5566 4589 9220,0000
Záväzky 147 393152 206217 704114 5290,0000
Záväzky z obchodného styku 21 28326 54210 91643 3340,0000
Zisk pred zdanením 1 600603,00-21 364-10 5180,0000
Zmena EBIT 2,38-0,03242,10-3,340,0000