Nokia Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 216 26123 715 27328 427 19532 685 28931 392 106
Bežná likvidita III. stupeň 5,932,682,491,842,03
Časové rozlíšenie aktív 237 323286 604657 181247 0102 235 211
Časové rozlíšenie pasív 541 1030,00000,00000,0000183 802
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30460,62840,69431,141,01
Celkové tržby 36 883 84829 062 99937 260 46565 550 3870,0000
Celkový dlh 6 929 2189 151 53711 649 43617 427 74315 696 554
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -586 656-2 420 934-1 392 522-126 558-415 610
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 586 6562 420 9341 392 522126 558415 610
Čistý cash flow -1 834 2781 028 4121 265 964-208 561415 610
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 193 7611 416 7341 796 6711 786 9991 345 664
Čistý zisk 1 615 5271 219 7481 520 2131 445 1371 344 875
Čistý zisk v minulom roku 1 219 7481 520 2131 445 1371 708 0541 062 276
Cudzie zdroje -22 745 940-14 563 736-16 777 759-15 257 546-15 511 750
Daň z príjmov -422 446196 451273 378341 8580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 196 451273 378341 858547 6160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -422 446196 451273 378341 8580,0000
Dlhodobé pohľadávky 552 1700,0000167 004390 808546 632
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 297,32221,21217,03245,48234,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 170,24135,3268,6945,79131,76
Doba obratu aktív 337,11291,91288,52287,33303,18
Doba obratu pohľadávok 303,48221,21218,73248,92239,46
Doba obratu zásob 78,9923,8250,809,113,50
Doba splácania záväzkov 209,19350,01270,69294,08184,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,7997,54103,27137,22126,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 171,80265,94247,47260,140,0000
EBIT v minulom roku 1 416 7341 796 6711 786 9992 255 6741 064 842
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 193 7611 416 7341 796 6711 786 9991 345 664
EBITDA 2 717 2442 562 3753 335 4473 101 8083 182 185
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 717 2442 562 3753 335 4473 101 8083 182 185
Finančná páka 1,331,631,692,142,02
Finančné účty 586 6562 420 9341 392 522126 558415 610
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7528-0,6141-0,5902-0,4668-0,4941
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75280,61410,59020,46680,4941
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 764 4992 712 4233 298 2803 027 5103 133 730
Krátkodobé pohľadávky 26 650 17817 971 71721 383 62527 924 98824 247 195
Krátkodobé záväzky 4 373 1207 924 32910 174 46215 609 10413 145 715
Krytie dlhovej služby 5,024 7891 083775 45217,24
Materiál 929,001 032929,00648,001 567
Nákladové úroky 680,00535,003 0804,00789,00
Nákladové úroky v minulom roku 535,003 0804,004,002 566
Náklady na predaný tovar 20 123 59818 831 93524 347 92430 099 18726 192 624
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 630 2828 263 73413 719 07419 373 33815 288 370
Neobežný majetok 538 6712 496 7302 917 6243 512 3013 800 691
Obežný majetok 29 440 26720 931 93924 852 39028 925 97825 356 204
Obrat aktív 1,081,251,271,271,20
Obrat neobežného majetku 60,7411,8812,3311,829,94
Obrat obežného majetku 1,111,421,451,441,49
Obrat zásob 4,6215,327,1940,06104,17
Odpisy 797 8421 113 4241 504 2101 304 6021 169 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 398 921556 712752 105652 3011 169 452
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 398 921556 712752 105652 3010,0000
Osobné náklady 10 696 9019 124 8288 857 4078 888 1480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 96917 93042 12586 86648 455
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 323 9011 304 6571 512 9661 537 8070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 413 3692 333 1723 024 4232 749 7392 514 327
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84780,84350,76000,77830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,651,310,84950,58940,4464
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,191,321,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,061,121,129,92
Pohľadávky z obchodného styku 15 259 08110 993 7936 767 3805 208 66013 642 293
Pohotová likvidita II. stupeň 5,592,612,301,812,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,40-14,16-13,2573,16-37,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2 6971 922411,03-52 140526,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22930,38590,40980,53320,5000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30460,62840,69431,141,01
Pridaná hodnota 12 617 61910 818 19211 654 19911 419 37411 600 137
Primárna platobná neschopnosť 0,23540,54771,372,650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,553,573,495,624,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,553,573,495,624,93
Služby 12 795 6538 823 25011 348 31410 154 7109 683 142
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 216 26123 715 27328 427 19532 685 28931 392 106
Spotreba materiálu… 703 340548 626566 199804 3411 011 633
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 751 07729 737 06935 964 82441 526 86137 792 761
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 034 61283 9892 4796 2840,0000
Tržby z predaja tovaru 10 300 0459 259 16215 060 94421 201 05116 173 860
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 416 42020 393 91820 901 40120 319 52621 618 901
Účtovný cash flow -1 834 2781 028 4121 265 964-208 561415 610
Úrokové krytie 1 7562 648583,33446 7501 706
Vlastné imanie 22 745 94014 563 73616 777 75915 257 54615 511 750
Všetky záväzky 6 929 2189 151 53711 649 43617 427 74315 696 554
Výnosy budúcich období dlhodobé 541 1030,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000183 802
Výsledok hospodárenia 1 239 8931 449 8831 831 6321 803 4771 948 465
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 239 8931 449 8831 831 6321 803 4771 948 465
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 615 5271 219 7481 520 2131 445 1371 344 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 219 7481 520 2131 445 1371 708 0541 062 276
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 193 0811 416 1991 793 5911 786 9951 880 982
Zásoby 1 651 263539 2881 909 239483 624146 767
Záväzky 6 929 2189 151 53711 649 43617 427 74315 696 554
Záväzky z obchodného styku 3 591 4896 021 0149 301 42113 807 7050,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 267 5884 716 3577 788 45512 269 8980,0000
Zisk pred zdanením 1 193 0811 416 1991 793 5911 786 9951 880 982
Zmena EBIT 0,84260,78851,010,79221,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 005 677-1 196 3251 285 663233 202-209 479
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 005 677-1 196 3251 285 663233 202-209 479
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 714 12183 0572 08413,0064 268