IKAR, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 244 5349 154 2008 288 1989 906 0069 037 503
Bankové úvery 1 960 9822 481 7131 996 9271 621 9551 545 142
Bežná likvidita III. stupeň 1,501,421,461,441,39
Bežné bankové úvery 1 960 9822 481 7131 996 9271 621 9551 545 142
Časové rozlíšenie aktív 140 483140 483115 183107 818114 154
Časové rozlíšenie pasív 11 64711 7882 02220 1435 799
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,051,221,121,441,53
Celkové tržby 18 690 43317 840 1866 764 05016 737 97214 524 346
Celkový dlh 4 723 3035 016 2614 380 6585 825 9865 457 576
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 947 2492 464 3381 991 0731 604 3531 531 831
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 73317 3755 85417 60213 311
Čistý cash flow -3 64211 521-11 7484 291-231,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 559 431350 459-121 890726 620264 931
Čistý zisk 383 433220 634-154 359485 749167 918
Čistý zisk v minulom roku 220 634-154 359485 749167 918333 212
Cudzie zdroje -4 509 584-4 126 151-3 905 518-4 059 877-3 574 128
Daň z príjmov 139 37086 39619 279206 09272 352
Daň z príjmov v minulom roku 86 39619 279206 09272 352126 076
Daň z príjmov z bežnej činnosti 139 37086 39619 279206 09272 352
Dlhodobé pohľadávky 1 876 4391 584 2191 574 0041 452 3041 272 205
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,7253,56123,82103,53108,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,2552,75116,34103,51108,30
Doba obratu aktív 185,98194,16469,43228,48235,96
Doba obratu pohľadávok 84,4787,16212,96137,03141,56
Doba obratu zásob 230,98241,03637,80229,40211,20
Doba splácania záväzkov 135,56133,48364,21265,74257,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,7247,41116,7290,6796,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 119,65117,04333,21226,15232,65
EBIT v minulom roku 350 459-121 890726 620264 931506 126
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 559 431350 459-121 890726 620264 931
EBITDA 963 988744 08751 0921 066 960571 782
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 963 988744 08751 0921 066 960571 782
Finančná páka 2,052,222,122,442,53
Finančné účty 13 73317 3755 85417 60213 311
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 983 863757 31453 2921 100 649733 169
Krátkodobé pohľadávky 2 322 4272 525 2242 186 0954 488 7464 149 558
Krátkodobé záväzky 2 421 8772 235 1002 060 7623 930 8963 682 616
Krytie dlhovej služby 20,0813,543,4422,4821,54
Materiál 22 82112 47711 05012 8966 994
Nákladové úroky 36 62843 42913 19034 77924 661
Nákladové úroky v minulom roku 43 42913 19034 77924 66146 838
Náklady na predaný tovar 14 813 56414 210 2735 377 85112 634 72911 367 095
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 521 0186 111 9162 065 2485 399 1955 220 206
Neobežný majetok 764 794850 776798 249446 210467 712
Obežný majetok 8 339 2578 162 9417 374 7669 351 9788 455 637
Obrat aktív 1,961,880,77751,601,55
Obrat neobežného majetku 23,7220,238,0735,4729,89
Obrat obežného majetku 2,182,110,87391,691,65
Obrat zásob 1,581,510,57231,591,73
Odpisy 384 612361 182162 106346 842352 120
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 192 306180 59181 053173 421176 060
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 192 306180 59181 053173 421176 060
Osobné náklady 2 613 4872 486 4031 081 6222 290 7641 972 143
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 32114 8177 78216 11716 637
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 042 6791 874 5191 805 1843 221 2673 048 176
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 768 045581 8167 747832 591520 038
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77550,81721,010,71990,8017
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,51680,49780,51800,58940,4712
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,220,98901,391,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,121,070,86011,211,06
Pohľadávky z obchodného styku 2 299 0552 486 9632 054 1854 487 7584 147 929
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56360,56740,56830,82800,8172
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 238-358,14332,44-946,1415 472
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,09940,2653-0,89070,1234-0,0094
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51090,54800,52850,58810,6039
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,051,221,121,441,53
Pridaná hodnota 3 370 2533 042 7221 069 7273 182 0612 459 994
Primárna platobná neschopnosť 0,92980,78800,91780,74540,8022
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,906,7485,745,469,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,906,7485,745,469,54
Služby 4 935 0015 048 3772 035 5814 373 4073 907 904
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 244 5349 154 2008 288 1989 906 0069 037 503
Spotreba materiálu… 3 733 8003 579 1821 553 4653 641 9352 513 998
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 960 9822 481 7131 996 9271 621 9551 545 142
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 160 88717 222 9786 449 43815 849 80514 068 867
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 59814 0224 99124 90389 012
Tržby z predaja tovaru 7 895 2627 526 2292 523 5686 791 3796 560 111
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 248 0279 682 7273 920 8799 033 5237 419 744
Účtovný cash flow -3 64211 521-11 7484 291-231,00
Úročený dlh 1 960 9822 481 7131 996 9271 621 9551 545 142
Úrokové krytie 15,278,07-9,2420,8910,74
Vlastné imanie 4 509 5844 126 1513 905 5184 059 8773 574 128
Všetky záväzky 4 723 3035 016 2614 380 6585 825 9865 457 576
Výnosy budúcich období krátkodobé 11 37211 5131 64212 6821 884
Výsledok hospodárenia 582 629388 290-109 079728 495285 878
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 582 629388 290-109 079728 495285 878
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 383 433220 634-154 359485 749167 918
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 220 634-154 359485 749167 918333 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 522 803307 030-135 080691 841240 270
Zásoby 4 126 6584 036 1233 608 8133 393 3263 020 563
Záväzky 4 723 3035 016 2614 380 6585 825 9865 457 576
Záväzky z obchodného styku 2 137 6901 959 7661 885 3523 345 3013 327 314
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 95 01185 24780 168124 034279 138
Zisk pred zdanením 522 803307 030-135 080691 841240 270
Zmena EBIT 1,60-2,88-0,16772,740,5234
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 376 255529 202276 443779 808275 013
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 376 255529 202276 443779 808275 013
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 3458 6373 05616 52622 796
Účtovné závierky