SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 11 268 73015 044 85215 252 03612 340 17713 591 336
Bankové úvery 5 2831 7353 4181 8193 111
Bežná likvidita III. stupeň 2,671,782,442,442,64
Bežné bankové úvery 5 2831 7353 4181 8193 111
Časové rozlíšenie aktív 91 498292 377146 528193 089641 397
Časové rozlíšenie pasív 109 421134 069126 079130 931188 198
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,52930,1443-0,3285-0,1289-0,2983
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8207-0,12880,52960,21460,5094
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,96241,390,81160,83630,8872
Celkové tržby 18 600 84018 305 66419 402 54615 490 9070,0000
Celkový dlh 5 472 6098 682 5836 776 5945 560 5066 301 036
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 770 704-4 784 308-5 681 327-2 940 556-2 115 502
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 775 9874 786 0435 684 7452 942 3752 118 613
Čistý cash flow -3 010 056-898 7022 742 370857 3472 118 613
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 502 5162 104 8133 408 3622 081 803245 749
Čistý zisk 487 5581 694 1922 634 7771 569 685245 027
Čistý zisk v minulom roku 1 694 1922 634 7771 569 685793 2271 613 292
Cudzie zdroje -5 686 700-6 228 200-8 349 363-6 648 740-7 102 102
Daň z príjmov 10 311406 163769 510503 6630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 406 163769 510503 663245 8840,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 311406 163769 510503 6630,0000
Dlhodobé pohľadávky 109 08078 87533 20845 77248 651
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 126,35125,69113,93152,65202,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,61109,45105,12142,22179,80
Doba obratu aktív 237,23298,70301,35290,34350,62
Doba obratu pohľadávok 128,65127,26114,59153,72203,87
Doba obratu zásob 0,000042 9220,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000241 6790,00000,0000204,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,22138,57102,3094,01107,30
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000128 5960,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 104 8133 408 3622 081 8031 039 8371 613 900
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 502 5162 104 8133 408 3622 081 803245 749
EBITDA -1 301 2792 338 9053 699 1312 229 903707 418
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 301 2792 338 9053 699 1312 229 903707 418
Finančná páka 1,982,421,831,861,91
Finančné účty 1 775 9874 786 0435 684 7452 942 3752 118 613
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5046-0,4140-0,5474-0,5388-0,5225
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50460,41400,54740,53880,5225
Hrubá marža 0,59180,58580,59160,61620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 226 1662 344 8763 712 6712 253 662688 172
Krátkodobé pohľadávky 6 001 9796 330 8015 766 2436 487 9087 854 315
Krátkodobé záväzky 3 667 8506 979 5465 177 8073 995 6624 159 389
Krytie dlhovej služby -21,09165,3831,9816,795,59
Materiál 0,00000,0000122,000,00000,0000
Nákladové úroky 4 6474 4584 0758 455722,00
Nákladové úroky v minulom roku 4 4584 0758 455726,00608,00
Náklady na predaný tovar 6 329 1727 661 4156 994 8985 967 5686 669 482
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000010 5410,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 065 9502 317 1882 265 8222 217 6752 070 712
Obežný majetok 10 111 28212 435 28712 839 6869 929 41310 879 227
Obrat aktív 1,541,221,211,261,04
Obrat neobežného majetku 16,277,938,157,006,83
Obrat obežného majetku 1,711,481,441,561,30
Odpisy -1 895 502329 704307 036236 190162 124
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -947 751164 852153 518118 095162 124
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku -947 751164 852153 518118 0950,0000
Osobné náklady 11 390 4728 409 6137 911 9387 354 8870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 79321 49517 74225 58519 246
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 381 0722 064 1852 287 109953 3470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 407 9442 023 8962 941 8131 805 875407 151
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,030,78430,68930,77050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001 0170,00000,00001,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96651,281,451,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,231,401,2646,13
Pohľadávky z obchodného styku 5 206 7985 512 7445 320 4246 044 8066 969 736
Pohotová likvidita II. stupeň 2,081,602,192,332,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,896,93-3,04-7,76-3,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -647,74-201,59672,97101,402 934
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48560,57710,44430,45060,4636
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,96241,390,81160,83630,8872
Pridaná hodnota 11 008 86910 723 07411 478 4919 545 8657 479 441
Primárna platobná neschopnosť 0,26520,67370,70670,45020,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,46950,67261,070,71270,4870
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,213,711,832,498,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,213,711,832,498,91
Služby 6 905 5937 238 0007 650 8185 548 8247 218 176
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 268 73015 044 85215 252 03612 340 17713 591 336
Spotreba materiálu… 408 248297 073246 090367 563216 864
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 2831 7353 4181 8193 111
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 386 49118 398 22218 489 03015 538 10514 148 923
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 48 45013 73315 64124 6720,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000010 7930,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 338 04118 373 69618 473 38915 513 43314 148 923
Účtovný cash flow -3 010 056-898 7022 742 370857 3472 118 613
Úročený dlh 5 2831 7353 4181 8193 111
Úrokové krytie 108,14472,14836,41246,22340,37
Vlastné imanie 5 686 7006 228 2008 349 3636 648 7407 102 102
Všetky záväzky 5 472 6098 682 5836 776 5945 560 5066 301 036
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000023 60920 335
Výnosy budúcich období krátkodobé 57 0519 685111 587100 727105 530
Výsledok hospodárenia 620 1782 022 9343 407 7362 018 385545 294
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 620 1782 022 9343 407 7362 018 385545 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 487 5581 694 1922 634 7771 569 685245 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 694 1922 634 7771 569 685793 2271 613 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 497 8692 100 3553 404 2872 073 348364 719
Zásoby 2 224 2361 239 5681 355 490453 358857 648
Záväzky 5 472 6098 682 5836 776 5945 560 5066 301 036
Záväzky z obchodného styku 1 381 0723 713 7823 760 1472 721 3700,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 649 5971 473 0381 768 0230,0000
Zisk pred zdanením 497 8692 100 3553 404 2872 073 348364 719
Zmena EBIT 0,23870,61751,642,000,1523
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 984 669-115 801902 010-51 181765 558
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 984 669-115 801902 010-51 181765 558
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 22 4950,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky