FORTUNA SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 540 61932 544 39431 534 47925 688 77127 891 686
Bankové úvery 7 200 6669 258 52811 317 36112 345 06313 971 600
Bežná likvidita III. stupeň 0,58970,73862,342,393,03
Bežné bankové úvery 2 057 3332 057 8612 059 3611 627 8631 627 200
Časové rozlíšenie aktív 661 951619 025926 391656 110318 857
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13480,5701-0,53310,1482-0,3725
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1543-0,69090,6783-0,14990,5270
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,741,811,993,122,66
Celkové tržby 566 616 746493 997 727390 561 765335 250 082260 634 472
Celkový dlh 20 038 44020 943 43420 993 36619 447 78920 279 648
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 977 3731 484 442-3 070 4593 576 7274 278 348
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 223 2937 774 08614 387 8208 768 3369 693 252
Čistý cash flow -1 550 793-6 613 7345 619 484-924 9162 835 115
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 592 79012 731 01613 192 3287 983 0919 864 108
Čistý zisk 9 784 6709 869 60510 152 8275 842 5637 301 588
Čistý zisk v minulom roku 9 869 60510 152 8275 842 5637 301 5889 634 082
Cudzie zdroje -11 502 179-11 600 960-10 541 113-6 240 982-7 612 038
Daň z príjmov 2 620 0302 691 3222 782 7371 760 8152 096 289
Daň z príjmov v minulom roku 2 691 3222 782 7371 760 8152 096 2892 733 457
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 620 0302 691 3222 782 7371 760 8152 096 289
Dlhodobé bankové úvery 5 143 3337 200 6679 258 00010 717 20012 344 400
Dlhodobé pohľadávky 16 840 42422 081 0885 913 8874 950 4085 126 858
Dlhodobý dlh 5 143 3337 200 6679 258 00010 717 20012 344 400
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,16350,14528,3310,0015,70
Doba obratu aktív 20,3224,0529,4727,9739,06
Doba obratu pohľadávok 11,0116,4613,8615,3922,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,487,077,746,727,53
EBIT v minulom roku 12 731 01613 192 3287 983 0919 864 10812 912 843
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 592 79012 731 01613 192 3287 983 0919 864 108
EBITDA 13 954 81013 733 36914 318 2308 977 55211 056 478
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 954 81013 733 36914 318 2308 977 55211 056 478
Finančná páka 2,742,812,994,123,66
Finančné účty 6 223 2937 774 08614 387 8208 768 3369 693 252
Hrubá marža 0,96470,96690,96570,96100,9565
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 429 54013 255 10513 784 2188 655 79010 750 834
Krátkodobé pohľadávky 253 739196 5468 915 8639 185 80611 212 582
Krátkodobé záväzky 10 050 9579 573 0128 284 2736 169 3035 379 526
Krytie dlhovej služby 74,1980,7455,7623,6423,71
Materiál 1 483956,004 4468 637829,00
Nákladové úroky 188 090170 089256 764379 713466 231
Nákladové úroky v minulom roku 170 089256 764379 713466 231545 304
Náklady na predaný tovar 19 908 24716 274 66513 354 83713 020 87511 313 606
Neobežný majetok 7 559 7291 872 6931 386 0722 119 4741 539 308
Obežný majetok 23 318 93930 052 67629 222 01622 913 18726 033 521
Obrat aktív 17,9615,1812,3813,059,34
Obrat neobežného majetku 74,94263,76281,74158,15169,30
Obrat obežného majetku 24,3016,4413,3614,6310,01
Odpisy 1 091 794701 782801 5521 028 0461 317 610
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 545 897350 891400 776514 023658 805
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 545 897350 891400 776514 023658 805
Osobné náklady 10 820 8819 599 7628 393 2657 627 1917 721 879
Ostatné náklady na finančnú činnosť 572 052562 746571 434379 952322 906
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 036 5542 836 1512 269 0081 857 1291 596 215
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 876 46410 571 38710 954 3796 870 6098 619 198
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,52320,47310,46450,31440,3383
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,58600,55420,56740,40900,4382
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 50,5249,7644,9442,2432,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 45,8946,3741,0237,2227,58
Pohľadávky z obchodného styku 166 235110 677136 136203 267204 392
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58960,73852,342,393,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,421,75-1,886,75-2,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,24-38,8821,89-2,446,08
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,22830,28450,35890,48060,5009
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63530,64350,66570,75710,7271
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,741,811,993,122,66
Pridaná hodnota 546 638 221477 660 168377 157 921322 167 051249 294 003
Primárna platobná neschopnosť 32,7947,7429,5116,4714,17
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85070,85080,96320,93620,9592
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51400,66841,391,121,38
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,441,531,472,171,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,441,531,472,171,83
Služby 18 342 39114 921 27612 051 64411 839 55510 111 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 540 61932 544 39431 534 47925 688 77127 891 686
Spotreba materiálu… 1 565 8561 353 3891 303 1931 181 3201 202 239
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 200 6669 258 52811 317 36112 345 06313 971 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 566 569 859493 977 074390 531 469335 217 021260 616 240
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 23 39142 24118 71129 0958 631
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 566 546 468493 934 833390 512 758335 187 926260 607 609
Účtovný cash flow -1 550 793-6 613 7345 619 484-924 9162 835 115
Úročený dlh 7 200 6669 258 52811 317 36112 345 06313 971 600
Úrokové krytie 66,9574,8551,3821,0221,16
Vlastné imanie 11 502 17911 600 96010 541 1136 240 9827 612 038
Všetky záväzky 20 038 44020 943 43420 993 36619 447 78920 279 648
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,52320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 12 864 30913 071 98713 530 0737 976 9859 746 704
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 864 30913 071 98713 530 0737 976 9859 746 704
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 784 6709 869 60510 152 8275 842 5637 301 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 869 60510 152 8275 842 5637 301 5889 634 082
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 404 70012 560 92712 935 5647 603 3789 397 877
Zásoby 1 483956,004 4468 637829,00
Záväzky 20 038 44020 943 43420 993 36619 447 78920 279 648
Záväzky z obchodného styku 5 451 5685 283 4724 017 1313 347 9602 895 565
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 748 1231 490 8311 299 350
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 415 0142 447 3210,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 404 70012 560 92712 935 5647 603 3789 397 877
Zmena EBIT 0,98910,96501,650,80930,7639
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 22 0981 8415 3161 616795,00
Účtovné závierky