FORTUNA SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 544 39431 534 47925 688 77127 891 68631 009 927
Bankové úvery 9 258 52811 317 36112 345 06313 971 6001 629 167
Bežná likvidita III. stupeň 0,73862,342,393,032,06
Bežné bankové úvery 2 057 8612 059 3611 627 8631 627 2001 629 167
Časové rozlíšenie aktív 619 025926 391656 110318 857512 426
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5701-0,53310,1482-0,3725-0,9890
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,69090,6783-0,14990,52702,79
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,811,993,122,662,29
Celkové tržby 493 997 727390 561 765335 250 082260 634 4720,0000
Celkový dlh 20 943 43420 993 36619 447 78920 279 64821 575 109
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 484 442-3 070 4593 576 7274 278 348-7 701 830
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 774 08614 387 8208 768 3369 693 2529 330 997
Čistý cash flow -6 613 7345 619 484-924 9162 835 1159 330 997
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 731 01613 192 3287 983 0919 864 1089 887 131
Čistý zisk 9 869 60510 152 8275 842 5637 301 5889 268 328
Čistý zisk v minulom roku 10 152 8275 842 5637 301 5889 634 0829 001 269
Cudzie zdroje -11 600 960-10 541 113-6 240 982-7 612 038-9 434 818
Daň z príjmov 2 691 3222 782 7371 760 8152 096 2890,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 782 7371 760 8152 096 2892 733 4570,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 691 3222 782 7371 760 8152 096 2890,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 200 6679 258 00010 717 20012 344 4000,0000
Dlhodobé pohľadávky 22 081 0885 913 8874 950 4085 126 85819 548 517
Dlhodobý dlh 7 200 6679 258 00010 717 20012 344 4000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,14528,3310,0015,701,03
Doba obratu aktív 24,0529,4727,9739,0675,78
Doba obratu pohľadávok 16,4613,8615,3922,8848,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000152,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,077,746,727,538,17
EBIT v minulom roku 13 192 3287 983 0919 864 10812 912 8439 600 425
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 731 01613 192 3287 983 0919 864 1089 887 131
EBITDA 13 733 36914 318 2308 977 55211 056 47812 930 216
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 733 36914 318 2308 977 55211 056 47812 930 216
Finančná páka 2,812,994,123,663,29
Finančné účty 7 774 08614 387 8208 768 3369 693 2529 330 997
Hrubá marža 0,96690,96570,96100,95650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 255 10513 784 2188 655 79010 750 83412 711 154
Krátkodobé pohľadávky 196 5468 915 8639 185 80611 212 582422 818
Krátkodobé záväzky 9 573 0128 284 2736 169 3035 379 5263 344 684
Krytie dlhovej služby 80,7455,7623,6423,7120,90
Materiál 956,004 4468 637829,002 263
Nákladové úroky 170 089256 764379 713466 231618 803
Nákladové úroky v minulom roku 256 764379 713466 231545 304599 156
Náklady na predaný tovar 16 274 66513 354 83713 020 87511 313 6068 009 517
Neobežný majetok 1 872 6931 386 0722 119 4741 539 3081 192 906
Obežný majetok 30 052 67629 222 01622 913 18726 033 52129 304 595
Obrat aktív 15,1812,3813,059,344,82
Obrat neobežného majetku 263,76281,74158,15169,30125,21
Obrat obežného majetku 16,4413,3614,6310,015,10
Odpisy 701 782801 5521 028 0461 317 610564 046
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 350 891400 776514 023658 805564 046
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 350 891400 776514 023658 8050,0000
Osobné náklady 9 599 7628 393 2657 627 1917 721 8790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 562 746571 434379 952322 906512 362
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000293 300
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 836 1512 269 0081 857 1291 596 2150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 571 38710 954 3796 870 6098 619 1989 832 374
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47310,46450,31440,33830,8377
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55420,56740,40900,43820,3574
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000017,65
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 49,7644,9442,2432,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 46,3741,0237,2227,58250,61
Pohľadávky z obchodného styku 110 677136 136203 267204 392146 191
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73852,342,393,032,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,75-1,886,75-2,68-1,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -38,8821,89-2,446,0815,08
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,28450,35890,48060,50090,0525
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64350,66570,75710,72710,6957
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,811,993,122,662,29
Pridaná hodnota 477 660 168377 157 921322 167 051249 294 003141 357 839
Primárna platobná neschopnosť 47,7429,5116,4714,170,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85080,96320,93620,95920,9824
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66841,391,121,381,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,531,472,171,831,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,531,472,171,831,67
Služby 14 921 27612 051 64411 839 55510 111 3676 927 841
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 544 39431 534 47925 688 77127 891 68631 009 927
Spotreba materiálu… 1 353 3891 303 1931 181 3201 202 2391 081 676
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 258 52811 317 36112 345 06313 971 6001 629 167
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 493 977 074390 531 469335 217 021260 616 240149 367 356
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 42 24118 71129 0958 6310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 493 934 833390 512 758335 187 926260 607 609149 367 356
Účtovný cash flow -6 613 7345 619 484-924 9162 835 1159 330 997
Úročený dlh 9 258 52811 317 36112 345 06313 971 6001 629 167
Úrokové krytie 74,8551,3821,0221,1615,98
Vlastné imanie 11 600 96010 541 1136 240 9827 612 0389 434 818
Všetky záväzky 20 943 43420 993 36619 447 78920 279 64821 575 109
Výsledok hospodárenia 13 071 98713 530 0737 976 9859 746 70412 363 982
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 071 98713 530 0737 976 9859 746 70412 363 982
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 869 60510 152 8275 842 5637 301 5889 268 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 152 8275 842 5637 301 5889 634 0829 001 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 560 92712 935 5647 603 3789 397 87712 199 171
Zásoby 956,004 4468 637829,002 263
Záväzky 20 943 43420 993 36619 447 78920 279 64821 575 109
Záväzky z obchodného styku 5 283 4724 017 1313 347 9602 895 5650,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 748 1231 490 8311 299 3500,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 447 3210,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 560 92712 935 5647 603 3789 397 87712 199 171
Zmena EBIT 0,96501,650,80930,76391,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 8415 3161 616795,002 188
Účtovné závierky