Messer Tatragas, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 28 926 22830 148 09627 224 76426 591 88026 914 661
Aktivácia 1 421 2151 180 8001 970 0261 392 3161 305 678
Bežná likvidita III. stupeň 1,422,111,420,39150,4102
Časové rozlíšenie aktív 29 35039 99043 35140 95536 377
Časové rozlíšenie pasív 325 854156 448159 788154 864147 648
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,40880,6372-0,0367-0,05290,0578
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,96791,792,512,442,65
Celkové tržby 34 387 56733 670 07232 467 59830 226 03830 195 838
Celkový dlh 14 066 69619 241 08319 353 36818 751 31519 427 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 081 056-4 173 271-1 135 060-1 326 982-2 230 447
Čistá hodnota zákazky 0,00000,0000198 76562 24084 528
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 081 0564 173 2711 135 0601 326 9822 230 447
Čistý cash flow -2 092 2153 038 211-191 922-903 4651 040 034
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 206 0674 369 7404 635 2404 682 7574 303 551
Čistý zisk 3 802 3053 053 9573 204 9263 179 0192 833 321
Čistý zisk v minulom roku 3 053 9573 204 9263 179 0192 833 3212 437 997
Cudzie zdroje -14 533 678-10 750 565-7 711 608-7 685 701-7 340 003
Daň z príjmov 1 007 632851 549941 6581 026 413869 873
Daň z príjmov v minulom roku 851 549941 6581 026 413869 873734 898
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 007 632851 549941 6581 026 413869 873
Dlhodobé pohľadávky 164 567168 695139 674254 811246 259
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,9462,7271,6361,8760,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,7061,0569,6560,7659,82
Doba obratu aktív 326,22341,98329,96340,33343,18
Doba obratu pohľadávok 58,7964,6473,3265,1363,46
Doba obratu zásob 22,5422,5919,8921,9516,61
Doba splácania záväzkov 194,39172,33189,20689,39675,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,7254,0963,39218,56229,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 132,04116,05136,18124,86139,36
EBIT v minulom roku 4 369 7404 635 2404 682 7574 303 5513 814 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 206 0674 369 7404 635 2404 682 7574 303 551
EBITDA 9 949 8149 394 4148 947 1268 704 2348 135 514
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 949 8149 394 4148 947 1268 704 2348 135 514
Finančná páka 1,992,803,533,463,67
Finančné účty 2 081 0564 173 2711 135 0601 326 9822 230 447
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5024-0,3566-0,2833-0,2890-0,2727
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50240,35660,28330,28900,2727
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 407 6909 509 6449 236 1518 898 4568 194 550
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17700,15820,19210,64220,6684
Krátkodobé pohľadávky 5 048 8475 529 6355 909 9294 834 4174 730 936
Krátkodobé záväzky 5 118 5294 768 2975 229 93317 077 60717 990 126
Krytie dlhovej služby 13,7815,1413,8013,7710,88
Materiál 83 55662 00050 95165 80211 600
Nákladové úroky 396 130464 234488 656477 325600 357
Nákladové úroky v minulom roku 464 234488 656477 325600 357641 862
Náklady na predaný tovar 20 157 16320 786 53819 120 49218 058 96818 503 123
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 610 76810 099 63710 089 6449 041 8179 722 794
Neobežný majetok 21 009 03319 611 35719 447 00319 590 86319 228 253
Obežný majetok 7 887 84510 496 7497 734 4106 960 0627 650 031
Obrat aktív 1,121,071,111,071,06
Obrat neobežného majetku 1,541,641,551,461,49
Obrat obežného majetku 4,103,073,894,103,74
Obrat zásob 16,2016,1618,3516,6321,98
Odpisy 4 933 6605 060 6664 445 7304 109 0543 842 632
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 466 8302 530 3332 222 8652 054 5271 921 316
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 466 8302 530 3332 222 8652 054 5271 921 316
Osobné náklady 4 505 4174 467 9044 177 2433 810 7983 658 090
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 22412 5389 7939 28438 696
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 456 2782 119 9752 233 9031 910 3482 181 231
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 735 9658 114 6237 650 6567 288 0736 675 953
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22170,17320,21230,50030,4903
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,271,131,091,161,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,702,552,632,742,77
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,191,271,321,35
Pohľadávky z obchodného styku 4 850 4315 382 1405 747 0724 747 6554 691 171
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,981,320,35990,3858
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,95-3,5440,188,51-7,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -5,286,54-0,3928-1,891,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48630,63820,71090,70520,7218
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,96791,792,512,442,65
Pridaná hodnota 12 175 38711 385 73210 988 44110 460 53710 122 995
Primárna platobná neschopnosť 0,71680,59660,65500,65150,7914
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38220,84740,21060,07700,1230
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,412,052,162,152,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,412,052,162,152,39
Služby 9 960 11810 014 2039 411 7768 937 6648 991 888
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 926 22830 148 09627 224 76426 591 88026 914 661
Spotreba materiálu… 2 007 4921 853 4981 589 0981 471 8031 094 119
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 421 2150,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 598 90032 241 65430 265 34228 621 25828 674 984
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 233 55063 884149 409101 75348 866
Tržby z predaja tovaru 15 708 76116 369 80015 472 81114 925 17215 757 936
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 656 58915 807 97014 643 12213 594 33312 868 182
Účtovný cash flow -2 092 2153 038 211-191 922-903 4651 040 034
Úrokové krytie 13,149,419,499,817,17
Vlastné imanie 14 533 67810 750 5657 711 6087 685 7017 340 003
Všetky záväzky 14 066 69619 241 08319 353 36818 751 31519 427 010
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000138,00190,00116,002 228
Výnosy budúcich období krátkodobé 325 854156 310159 598154 748145 420
Výsledok hospodárenia 5 217 7194 386 1044 648 3684 696 7904 341 308
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 217 7194 386 1044 648 3684 696 7904 341 308
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 802 3053 053 9573 204 9263 179 0192 833 321
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 053 9573 204 9263 179 0192 833 3212 437 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 809 9373 905 5064 146 5844 205 4323 703 194
Zásoby 593 375625 148549 747543 852442 389
Záväzky 14 066 69619 241 08319 353 36818 751 31519 427 010
Záväzky z obchodného styku 3 476 8263 211 0873 764 3553 092 9793 712 375
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 020 5481 091 1121 331 6871 120 3911 446 616
Zisk pred zdanením 4 809 9373 905 5064 146 5844 205 4323 703 194
Zmena EBIT 1,190,94270,98991,091,13
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 31 98511 5282 437143,00440,00
Účtovné závierky