Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 16 265 62215 669 34315 373 47515 893 23216 120 663
Aktivácia 0,00000,00000,000040,000,0000
Bankové úvery 4 054 1053 887 3613 329 4863 706 3403 582 611
Bežná likvidita III. stupeň 2,743,172,992,712,53
Bežné bankové úvery 184 30740 38423 75922 65722 647
Časové rozlíšenie aktív 57 89573 40550 78551 57641 343
Časové rozlíšenie pasív 266 045201 091189 712232 077284 886
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,372,111,771,541,46
Celkové tržby 636 901640 754621 917591 718589 271
Celkový dlh 11 248 20810 499 6729 703 7699 485 0299 403 811
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 673 841-2 230 528-2 374 834-1 324 276-1 519 508
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 727 9466 117 8895 704 3205 030 6165 102 119
Čistý cash flow 610 057413 569673 704-71 503604 877
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 349-4 8548 9982 55711 270
Čistý zisk -8 246-6 1914 141-2 3985 945
Čistý zisk v minulom roku -6 1914 141-2 3985 9456 421
Cudzie zdroje -4 751 369-4 968 580-5 479 994-6 176 126-6 431 966
Daň z príjmov 897,001 3374 8574 9555 325
Daň z príjmov v minulom roku 1 3374 8574 9555 3255 500
Daň z príjmov z bežnej činnosti 897,001 3374 8574 9555 325
Dlhodobé bankové úvery 3 869 7983 846 9773 305 7273 683 6833 559 964
Dlhodobé pohľadávky 3 919 1553 745 2843 173 6193 537 6353 293 117
Dlhodobý dlh 3 869 7983 846 9773 305 7273 683 6833 559 964
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 5431 3841 4941 6201 689
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 5301 3591 4601 5831 645
Doba obratu aktív 11 16110 40110 61311 93112 401
Doba obratu pohľadávok 4 2333 8703 6854 2764 222
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 9571 5811 6871 8242 003
EBIT v minulom roku -4 8548 9982 55711 27011 921
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 349-4 8548 9982 55711 270
EBITDA 173 751181 034200 342196 832201 203
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 173 751181 034200 342196 832201 203
Efektívna daňová sadzba -0,1221-0,27540,53981,940,4725
Finančná páka 3,423,152,812,572,51
Finančné účty 6 727 9466 117 8895 704 3205 030 6165 102 119
Hrubá marža 0,67540,67290,68820,65680,6476
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 174 258182 020201 904198 785225 664
Krátkodobé pohľadávky 2 249 2352 085 5882 164 3912 158 6072 195 632
Krátkodobé záväzky 2 852 0012 381 7682 444 1982 429 6692 604 302
Krytie dlhovej služby 0,000039,280,00000,00000,0000
Materiál 29 19732 38332 31532 32132 395
Náklady na predaný tovar 101 769118 732100 70097 57892 859
Neobežný majetok 3 282 1943 614 7944 248 0455 082 4775 456 057
Obežný majetok 12 925 53311 981 14411 074 64510 759 17910 623 263
Odpisy 196 970196 652205 146206 556201 570
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98 48598 326102 573103 278100 785
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 48598 326102 573103 278100 785
Osobné náklady 435 314413 964397 636376 098361 914
Ostatné náklady na finančnú činnosť 851,001 2761 6021 6391 209
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 797 0562 324 5602 400 2662 389 1062 564 918
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 188 724190 461209 287204 158207 515
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,96010,92900,96780,9484
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,95790,64541,08-0,12081,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,98821,041,081,031,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68030,70610,71010,66700,6772
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,150,75211,27-0,14711,27
Pohľadávky z obchodného styku 2 230 1962 047 8852 114 3622 108 6842 138 871
Pohotová likvidita II. stupeň 2,743,162,982,702,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,79-12,01-8,1386,38-10,63
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69150,67010,63120,59680,5833
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,372,111,771,541,46
Pridaná hodnota 430 159431 154428 034388 628381 619
Primárna platobná neschopnosť 1,251,141,141,131,20
Rýchla likvidita I. stupeň 2,042,332,151,871,75
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 64,7458,0048,4448,1946,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 64,7458,0048,4448,1946,74
Služby 33 07040 48630 99336 09429 686
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 265 62215 669 34315 373 47515 893 23216 120 663
Spotreba materiálu… 68 69978 24669 70761 52463 173
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 054 1053 887 3613 329 4863 706 3403 582 611
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 532 607551 017530 316488 002487 313
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 679,001 1311 5821 79612 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 531 928549 886528 734486 206474 478
Účtovný cash flow 610 057413 569673 704-71 503604 877
Úročený dlh 4 054 1053 887 3613 329 4863 706 3403 582 611
Vlastné imanie 4 751 3694 968 5805 479 9946 176 1266 431 966
Všetky záväzky 11 248 20810 499 6729 703 7699 485 0299 403 811
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00004 6090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -23 219-15 618-4 804-9 724-230,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 219-15 618-4 804-9 724-230,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 246-6 1914 141-2 3985 945
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 1914 141-2 3985 9456 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 349-4 8548 9982 55711 270
Zásoby 29 19732 38332 31532 32132 395
Záväzky 11 248 20810 499 6729 703 7699 485 0299 403 811
Záväzky z obchodného styku 2 797 0562 324 5602 400 2662 389 1062 564 918
Zisk pred zdanením -7 349-4 8548 9982 55711 270
Zmena EBIT 1,51-0,53953,520,22690,9454
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 679,001 1311 5821 79612 698
Účtovné závierky