Stavebné bytové družstvo Sobrance

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 039 1132 012 7722 415 0872 564 6792 530 385
Aktivácia 122,00189,00181,0077,0090,00
Bankové úvery 2 793 5252 085 3471 782 1691 090 4630,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,32630,37670,52620,69561,65
Bežné bankové úvery 2 793 5252 085 3471 782 1691 090 4630,0000
Časové rozlíšenie aktív 242,00234,00249,00237,00361,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000089,004 836
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2248-0,38440,07850,22850,7814
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,200,97991,080,92750,7524
Celkové tržby 71 33671 59279 042103 5410,0000
Celkový dlh 1 111 701996 1731 251 3251 234 0781 084 357
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 066 4611 496 379980 132334 195-472 106
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 727 064588 968802 037756 268472 106
Čistý cash flow 138 096-213 06945 769149 861472 106
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 183,001 6561 45232 142471,00
Čistý zisk 20,00536,00341,0026 401471,00
Čistý zisk v minulom roku 536,00341,0026 4011 3591 198
Cudzie zdroje -927 412-1 016 599-1 163 762-1 330 512-1 441 192
Daň z príjmov 163,001 1201 1115 7410,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1201 1115 741960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 163,001 1201 1115 7410,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 1872 3442 4362 6543 246
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 1212 2732 2922 5142 966
Doba obratu aktív 11 82111 86713 54015 12315 717
Doba obratu pohľadávok 2 1872 3442 4362 6543 246
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040 285
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 5623 2683 2683 8673 753
EBIT v minulom roku 1 6561 45232 1422 3191 198
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 183,001 6561 45232 142471,00
EBITDA -11,001 022709,0017 97610 595
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11,001 022709,0017 97610 595
Efektívna daňová sadzba 0,89070,67630,76520,17860,0000
Finančná páka 2,201,982,081,931,76
Finančné účty 727 064588 968802 037756 268472 106
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4548-0,5051-0,4819-0,5188-0,5696
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45480,50510,48190,51880,5696
Hrubá marža 0,80570,78080,74120,53660,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 1989 00016 56158 13710 065
Krátkodobé pohľadávky 377 213397 647434 413450 112522 624
Krátkodobé záväzky 614 417554 350582 803655 862604 163
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000201,982,19
Materiál 7 3837 4907 6678 2507 384
Náklady na predaný tovar 5 4875 6746 5186 3435 384
Neobežný majetok 927 2111 018 4331 170 7211 349 8121 527 910
Obežný majetok 1 111 660994 1051 244 1171 214 6301 002 114
Odpisy 354,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 177,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 177,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 60 67059 80062 89858 3050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 461,00410,00404,00413,00530,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 601 367540 003568 623638 6910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 374,00536,00341,0026 401471,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,061,071,071,050,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,94-2,980,57901,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00009,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94740,93480,93140,95290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94190,93480,93140,95290,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,19-3,440,70302,428,03
Pohľadávky z obchodného styku 365 912385 513408 855426 303477 447
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32410,37380,52290,69091,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,724,77-25,43-8,88-3,05
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,371,040,73790,42520,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54520,49490,51810,48120,4285
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,200,97991,080,92750,7524
Pridaná hodnota 57 47755 89958 58455 55753 381
Primárna platobná neschopnosť 1,641,401,391,500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,21330,22310,33910,43300,7752
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -101 064974,731 76568,65102,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -101 064974,731 76568,65102,35
Služby 3 8804 1325 2974 3344 071
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 039 1132 012 7722 415 0872 564 6792 530 385
Spotreba materiálu… 1 7291 7311 4022 0861 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 793 5252 085 3471 782 1691 090 4630,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 79966 10273 23082 18758 765
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8354 1948 12820 2870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 96461 90865 10261 90058 765
Účtovný cash flow 138 096-213 06945 769149 861472 106
Úročený dlh 2 793 5252 085 3471 782 1691 090 4630,0000
Vlastné imanie 927 4121 016 5991 163 7621 330 5121 441 192
Všetky záväzky 1 111 701996 1731 251 3251 234 0781 084 357
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000089,004 836
Výsledok hospodárenia -214,001 2211 06032 126731,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -214,001 2211 06032 126731,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20,00536,00341,0026 401471,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 536,00341,0026 4011 3591 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 183,001 6561 45232 142471,00
Zásoby 7 3837 4907 6678 2507 384
Záväzky 1 111 701996 1731 251 3251 234 0781 084 357
Záväzky z obchodného styku 601 367540 003568 623638 6910,0000
Zisk pred zdanením 183,001 6561 45232 142471,00
Zmena EBIT 0,11051,140,045213,860,3932
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 6843 9957 7776 1379 864
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
Výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických..
Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky,..
Oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Kladenie zámkovej dlažby
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
Ochranné nástreky izolačných materiálov
Montáž okenného a dverového tesnenia
Príprava debnenia pre základy
Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
Manipulačné práce pri demontáži strešnej krytiny
Betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy - ukladanie hotových..
Kladenie textilných dlážkových krytín
Tapetovacie, maliarske a natieračské práce
Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov
Sklenárske práce
Obkladanie stien suchým spôsobom
Montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných..
Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
Kancelárske a sekretárske služby, kopírovacie a rozmnožovacie práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Vykonávanie zváracích prác elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým..
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných..
Osadzovanie odkvapov z hotových komponentov a lapačov snehu
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích..
Správa, výkony bytového hospodárstva
Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
Kladenie dlážkových krytín (korkových, PVC) suchou cestou a lepením
Úprava, príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
Montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
Penetračné nátery
Armovacie práce
Upratovacie a čistiace práce
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava..