ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 412 8926 861 1316 975 7406 906 0269 272 371
Bežná likvidita III. stupeň 6,546,535,265,862,49
Časové rozlíšenie aktív 48 78546 90846 43327 16627 578
Časové rozlíšenie pasív 211 305241 914271 007310 401535 545
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13740,8749-0,2464-2,970,9691
Celkové tržby 5 458 0156 702 4897 225 1248 006 3310,0000
Celkový dlh 796 323809 422995 364781 1412 742 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 989 145-2 075 691-1 509 835-1 713 869-2 482 838
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 989 1452 075 6911 509 8351 713 8692 482 838
Čistý cash flow -86 546565 856-204 034-1 897 2632 482 838
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -407 792133 591-109 982670 959333 309
Čistý zisk -404 429100 999-104 555508 429328 969
Čistý zisk v minulom roku 100 999-104 555508 429730 586-577 315
Cudzie zdroje -5 405 264-5 809 795-5 709 369-5 814 484-5 994 276
Daň z príjmov -5 75730 184-8 304158 3220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 30 184-8 304158 322252 9490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -5 75730 184-8 304158 3220,0000
Dlhodobé pohľadávky 44 80636 82528 76622 68018 629
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,3633,0550,2447,4973,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,8431,0338,4640,6438,11
Doba obratu aktív 435,40384,27354,41324,08346,93
Doba obratu pohľadávok 29,4035,1151,7148,5673,69
Doba obratu zásob 1 5171 4121 6451 5382 687
Doba splácania záväzkov 311,02295,78421,23349,17139,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,7736,2242,0730,0095,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 128,12120,94210,15122,740,0000
EBIT v minulom roku 133 591-109 982670 959989 022-571 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -407 792133 591-109 982670 959333 309
EBITDA -26 662520 959351 4261 189 297589 320
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -26 662520 959351 4261 189 297589 320
Finančná páka 1,191,181,221,191,55
Finančné účty 1 989 1452 075 6911 509 8351 713 8692 482 838
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8429-0,8468-0,8185-0,8419-0,6465
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84290,84680,81850,84190,6465
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -42 476511 755340 6981 179 580572 036
Krátkodobé pohľadávky 388 208590 086988 9301 012 0751 951 012
Krátkodobé záväzky 629 873646 773828 064639 2772 562 015
Krytie dlhovej služby -0,12482,141,293,791,09
Materiál 1 883 5341 798 7402 090 6971 863 2112 381 613
Nákladové úroky 2 3942 4082 8774 2084 340
Nákladové úroky v minulom roku 2 4082 8774 2085 4875 770
Náklady na predaný tovar 3 540 0974 119 8724 796 9444 813 8976 838 796
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 739 193798 137717 527668 268442 556
Neobežný majetok 870 3641 023 0051 167 0641 314 7421 534 264
Obežný majetok 5 493 7435 791 2185 762 2435 564 1187 710 529
Obrat aktív 0,83830,94991,031,131,05
Obrat neobežného majetku 6,186,376,165,926,36
Obrat obežného majetku 0,97861,131,251,401,27
Odpisy 351 212438 030457 530508 918237 555
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 175 606224 940228 765254 459237 555
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 175 606213 090228 765254 4590,0000
Osobné náklady 1 948 1892 016 5062 179 3581 985 7730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 81411 87111 56210 21717 284
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 259 462264 453413 125224 7180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -53 217539 029352 9751 017 347566 524
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,080,84890,92020,67090,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,452,983,304,430,4342
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92831,181,091,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78650,96780,89821,1912,28
Pohľadávky z obchodného styku 292 186554 044756 969865 9471 018 538
Pohotová likvidita II. stupeň 2,883,052,322,901,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 62,46-10,2727,983,06-2,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -36,15234,99-70,92-450,87572,08
Pridaná hodnota 1 808 4552 375 5392 368 4162 959 7022 916 647
Primárna platobná neschopnosť 0,88800,47730,54580,25950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,362,341,371,800,8015
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -29,871,552,830,65684,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -29,871,552,830,65684,65
Služby 808 117863 2731 071 624917 5091 354 506
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 412 8926 861 1316 975 7406 906 0269 272 371
Spotreba materiálu… 2 022 7822 572 4153 003 5373 382 4074 919 784
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 375 9566 518 4757 184 6087 778 2469 755 443
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 333417,00250,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 292 0611 336 2631 074 338987 561603 099
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 083 8955 180 8796 109 8536 790 4359 152 344
Účtovný cash flow -86 546565 856-204 034-1 897 2632 482 838
Úrokové krytie -170,3455,48-38,23159,4576,80
Vlastné imanie 5 405 2645 809 7955 709 3695 814 4845 994 276
Všetky záväzky 796 323809 422995 364781 1412 742 550
Výnosy budúcich období dlhodobé 183 935213 225236 804270 444351 528
Výnosy budúcich období krátkodobé 27 29027 57933 64039 555184 017
Výsledok hospodárenia -377 87484 262-105 687680 629351 765
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -377 87484 262-105 687680 629351 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -404 429100 999-104 555508 429328 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 100 999-104 555508 429730 586-577 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -410 186131 183-112 859666 751322 296
Zásoby 3 071 5843 088 6163 234 7122 815 4943 258 050
Záväzky 796 323809 422995 364781 1412 742 550
Záväzky z obchodného styku 259 462264 453413 125224 7180,0000
Zisk pred zdanením -410 186131 183-112 859666 751322 296
Zmena EBIT -3,05-1,21-0,16390,6784-0,5832
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 29 995113 953-4 256154 287-121 950
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 29 995113 953-4 256154 287-121 950
Účtovné závierky

Činnosti firmy
vývoj,výroba,montáž,opravy-el.zdroje svetla a svietidlá
kultúrna činnosť - výstavníctvo, veľtrhy, zábavné parky
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
Poradenské služby-elektrotechnika a software
Poskytovanie software - vývoj software a hardware
Veľkoobchod so železiarskym a papierenským tovarom
Veľkoobchod s chemickými výrobkami, kovmi, kovovými rudami
Kopírovacie práce
vývoj,výroba,montáž,opravy-rozvodné a spínacie zariadenia
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Sekretárske služby a preklady /vr. tlmočnických služieb/
Podnikatelské poradenstvo
Baliace činnosti
vývoj,projektovanie a výroba-automatizované systémy riadenia
Prenájom iných dopravných zariadení a motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
vývoj,výroba,montáž,opravy-elektr.prístrojov,počítačov
vývoj,výroba,montáž,opravy-kanc.stroje,reprodukčná technika
Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetick.záznamu pre počít
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Vydavatelské činnosti
Vedenie účtovnej evidencie
Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť a osobnú potrebu
Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Automatizované spracovanie dát
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením
Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
vývoj,výroba,montáž,opravy-el.zariaden. pre stroje a vozidlá
Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom