Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 259 5611 273 5721 287 9751 317 9101 327 766
Bežná likvidita III. stupeň 0,50060,48140,42300,44740,4242
Časové rozlíšenie aktív 576,12309,13512,67284,35301,94
Časové rozlíšenie pasív 119 127121 493123 841126 090128 429
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,89-1,94-2,21-2,96-2,90
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,962,121,681,331,51
Celková tržba 16 94216 94819 20512 4589 767
Celková tržba v minulom roku 16 94819 20512 4589 76712 653
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 26,4130,6536,9741,1946,84
Celkový dlh 1 098 8301 115 6751 133 4761 163 5751 174 267
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -78 721-70 734-67 737-83 559-72 606
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 78 72170 73467 73783 55972 606
Čistý cash flow 78 72170 73467 73783 55972 606
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 8476 3953 0503 537-2 126
Čistý zisk 5 2005 7472 4123 176-2 473
Čistý zisk v minulom roku 5 7472 4123 176-2 4733 485
Cudzie zdroje -41 604-36 405-30 658-28 246-25 070
Daň z príjmov 647,37648,08638,53360,94346,90
Daň z príjmov v minulom roku 648,08638,53360,94346,90249,02
Daň z príjmov z bežnej činnosti 647,37648,08638,53360,94346,90
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,2171,7919,7815,8366,90
Doba obratu aktív 27 13627 42824 47838 61349 620
Doba obratu pohľadávok 7,2171,7919,7815,8366,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 866,37717,20765,251 8411 798
EBIT v minulom roku 6 3953 0503 537-2 1263 734
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 8476 3953 0503 537-2 126
EBITDA 24 46725 24221 90722 67116 651
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 46725 24221 90722 67116 651
Finančná páka 30,2734,9842,0146,6652,96
Finančné účty 78 72170 73467 73783 55972 606
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 46725 24221 90722 67116 651
Krátkodobé pohľadávky 334,503 3341 041540,401 790
Krátkodobé záväzky 40 21433 30240 26662 81948 105
Materiál 140,45139,20133,82136,99183,78
Náklady na predaný tovar 28 58219 01123 05618 72114 082
Neobežný majetok 1 179 7891 199 0561 218 5511 233 3891 252 884
Obežný majetok 79 19674 20768 91184 23674 580
Odpisy 19 26719 49519 49519 49519 124
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 26719 49519 49519 49519 124
Osobné náklady 400 855409 118452 932490 516525 418
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 46725 24221 90722 67116 651
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,654,173,536,717,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5285-0,5147-0,4526-0,3380-0,3453
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87240,87600,88000,88290,8844
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 26,4130,6536,9741,1946,84
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 44,9144,2051,7451,3270,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 44,9144,2051,7451,3270,52
Služby 28 58219 01123 05618 72114 082
Stupeň prevádzkovej páky 0,91462,380,5594-1,30-0,7376
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 94216 94819 20512 4589 767
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 94216 94819 20512 4589 767
Tržby za vlastné výkony a tovar 16 94216 94819 20512 4589 767
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 16 94819 20512 4589 76712 653
Účtovný cash flow 78 72170 73467 73783 55972 606
Vlastné imanie 41 60436 40530 65828 24625 070
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 259 5611 273 5721 287 9751 317 9101 327 766
Všetky záväzky 1 098 8301 115 6751 133 4761 163 5751 174 267
Výsledok hospodárenia 5 2005 7472 4123 176-2 473
Výsledok hospodárenia po zdanení 5 2005 7472 4123 176-2 473
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 7472 4123 176-2 4733 485
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 5 2005 7472 4123 176-2 473
Zásoby 140,45139,20133,82136,99183,78
Záväzky súčet 1 098 8301 115 6751 133 4761 163 5751 174 267
Zisk pred zdanením 5 8476 3953 0503 537-2 126
Zmena Celkovej tržby 0,99960,88251,541,280,7719
Zmena EBIT 0,91432,100,8624-1,66-0,5693
Účtovné závierky