Dušan Hazucha

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2010