Roman Šimo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013