Ing. Štefan Šafranek CROCUS - konštr. kancelária

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!