Slovenský zväz telesne postihnutých, Základá organizácia č. 653 Snina

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Účtovné závierky