Ľuboš Manica BRYSYRT

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč FO

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč FO

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč FO

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01 do 2014-12

Úč FO

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01 do 2014-12

Úč FO

Riadna závierka pre obdobie od 2013-01 do 2013-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01 do 2011-12

Úč FO 2-01

Úč FO 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01 do 2010-12

Úč FO 1-01

Úč FO 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01 do 2009-12

Úč FO 2-01

Úč FO 1-01