Margita Adámová

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201620152014