Miroslav Andrássy - MAXIM

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!


Činnosti firmy
Sprostredkovanie v oblasti dopravy
Maloobchodný predaj pohonných látok
Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely..
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
Spracovanie údajov
Služby súvisiace s databázami
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Finančný leasing
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Maloobchod mimo riadnej predajne
Reklamná a propagačná činnosť
Maliarske a natieračské práce
Nákup a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Kopírovacie služby
Ukladanie dát na nosiče magnetického záznemu pre počítače - CD, CD-ROM, DVD
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov