Anti-Germ Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 210 021178 611154 011177 800204 385
Bežná likvidita III. stupeň 1,381,451,451,252,78
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 059
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000-333,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6885-0,5798-0,5542-0,7152-0,4663
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,31070,32450,32440,27540,9544
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,321,891,822,790,6387
Celkové tržby 385 335390 074392 992399 5920,0000
Celkový dlh 146 710116 85399 372130 87479 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43 589-35 808-30 279-33 561-58 255
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 58935 80830 27933 56158 255
Čistý cash flow 43 58935 80830 27933 56158 255
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6145 48711 9972 099-115 800
Čistý zisk 1 6144 52711 0371 139-115 800
Čistý zisk v minulom roku 4 52711 0371 139-80 04532 724
Cudzie zdroje -63 311-61 758-54 639-46 926-124 929
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00977,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,7393,5871,2387,2166,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 116,0092,8970,3986,5066,77
Doba obratu aktív 202,25169,92143,06163,69198,69
Doba obratu pohľadávok 116,7393,5871,2387,2166,77
Doba obratu zásob 64,1454,3656,8849,0979,24
Doba splácania záväzkov 311,09235,85189,71248,8175,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 135,10104,9886,70112,2059,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 274,41198,03154,38208,550,0000
EBIT v minulom roku 5 48711 9972 099-79 06832 724
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6145 48711 9972 099-115 800
EBITDA 2 0019 22017 9329 128-98 518
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 0019 22017 9329 128-98 518
Finančná páka 3,322,892,823,791,64
Finančné účty 43 58935 80830 27933 56158 255
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3015-0,3458-0,3548-0,2639-0,6112
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30150,34580,35480,26390,6112
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 9519 11217 81215 024-98 935
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66800,61780,60600,68550,2986
Krátkodobé pohľadávky 121 21398 36676 68194 73468 680
Krátkodobé záväzky 140 292110 34993 337121 87561 036
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 123 74792 65475 954102 1560,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000075,00
Náklady na predaný tovar 235 610234 928241 186240 189295 120
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 164 602170 776179 581178 788187 260
Neobežný majetok 16 29519 00419 06525 45935 738
Obežný majetok 193 726159 607134 946152 341167 588
Obrat aktív 1,802,152,552,231,84
Obrat neobežného majetku 23,2620,1920,6115,5710,51
Obrat obežného majetku 1,962,402,912,602,24
Obrat zásob 5,696,716,427,444,61
Odpisy 3 2113 6265 8179 90216 891
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 2113 6265 8179 90216 891
Osobné náklady 138 730134 650129 879136 0020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 300,00108,00120,00154,00417,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 8258 15316 85411 041-98 909
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02550,07330,20200,0243-0,9269
Podiel EBIT k aktívam 0,00770,03070,07790,0118-0,5666
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00770,03070,07790,0118-0,5657
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02310,08040,19770,0375-0,8059
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96740,90530,85590,87050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,87120,87090,84500,87390,2725
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,101,171,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,081,121,074,76
Pohľadávky z obchodného styku 120 45197 64275 77393 96168 680
Pohotová likvidita II. stupeň 1,171,221,151,052,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-1,72-1,80-1,40-2,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69850,65420,64520,73610,3904
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,321,891,822,790,6387
Pridaná hodnota 143 407148 730151 752156 24080 344
Primárna platobná neschopnosť 1,030,94891,001,090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00770,02530,07170,0064-0,5666
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02550,07330,20200,0243-0,9269
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31070,32450,32440,27540,9597
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 73,3212,675,5414,34-0,8099
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 73,3212,675,5414,34-0,8099
Služby 65 20557 89455 61351 89771 487
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 210 021178 611154 011177 800204 385
Spotreba materiálu… 5 8036 2585 9929 50436 061
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 382 142383 658392 938399 497375 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 1250,00000,00003 0250,0000
Tržby z predaja tovaru 338 248342 692350 589367 064368 581
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 76940 96642 34929 4086 883
Účtovný cash flow 43 58935 80830 27933 56158 255
Vlastné imanie 63 31161 75854 63946 926124 929
Všetky záväzky 146 710116 85399 372130 87479 789
Výsledok hospodárenia 1 9155 59412 1152 251-115 409
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 9155 59412 1152 251-115 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6144 52711 0371 139-115 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 52711 0371 139-80 04532 724
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6145 48711 9972 099-115 769
Zásoby 28 92425 43327 98624 04640 653
Záväzky 146 710116 85399 372130 87479 789
Záväzky z obchodného styku 123 74792 65475 954102 1560,0000
Zisk pred zdanením 1 6145 48711 9972 099-115 769
Zmena EBIT 0,29420,45745,72-0,0265-3,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-312,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-312,00