ZO OZ Chémia SR,pri Chemických závodoch Žilina

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!