ZO OZ Chémia SR pri Slovnaft š.p.

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!