Obec Liptovská Porúbka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 2 872 5952 887 5182 859 0052 973 2653 095 465
Časové rozlíšenie aktív 212,04873,16560,121 03063 494
Časové rozlíšenie pasív 752 332772 471798 581865 227882 212
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,311,451,481,571,31
Celková tržba 18 27931 09533 29822 55836 263
Celková tržba v minulom roku 31 09533 29810 83636 26311 406
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,94540,96411,121,461,58
Celkový dlh 1 030 3521 038 1971 088 8271 250 9631 356 764
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98 437-138 517-129 407-114 770-63 071
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 437138 517129 407114 77063 071
Čistý cash flow 98 437138 517129 407114 77063 071
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 62 220101 33473 4422 163-762,00
Čistý zisk 62 220101 33473 4422 163-762,00
Čistý zisk v minulom roku 101 33473 44223 128-761,824 230
Cudzie zdroje -1 089 911-1 076 849-971 596-857 074-856 489
Dlhodobé pohľadávky 43 12860 82427 4230,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 423,76280,12483,46513,86765,83
Doba obratu aktív 57 36033 89431 33948 64931 295
Doba obratu pohľadávok 1 285994,09784,06513,86765,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4991 120957,891 197485,29
EBIT v minulom roku 101 33473 44223 128-761,824 230
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 62 220101 33473 4422 163-762,00
EBITDA 172 216211 513178 24794 420126 791
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 172 216211 513178 24794 420126 791
Finančná páka 2,642,682,943,473,61
Finančné účty 98 437138 517129 407114 77063 071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 172 216211 513178 24794 420126 791
Krátkodobé pohľadávky 21 22223 86444 10531 40675 750
Krátkodobé záväzky 75 06295 38787 38673 14048 001
Materiál 95,11269,80201,34100,751 285
Náklady na predaný tovar 96 66450 92757 10876 25563 108
Neobežný majetok 2 709 5012 663 1702 657 3082 825 9592 891 866
Obežný majetok 162 882223 475201 137146 276140 106
Odpisy 109 995110 179104 80592 257127 553
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 109 995110 179104 80592 257127 553
Osobné náklady 230 926242 998232 092173 491170 393
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 172 216211 513178 24794 420126 791
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 5,394,453,895,141,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,07-7,77-7,51-7,47-13,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,94540,96411,121,461,58
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,984,916,1113,2510,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,984,916,1113,2510,70
Služby 96 66450 92757 10876 25563 108
Stupeň prevádzkovej páky 1,041,481,03-4,56-0,0567
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 27931 09533 29822 30836 103
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 27931 09533 29822 30836 103
Tržby za vlastné výkony a tovar 18 27931 09533 29822 55836 263
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 31 09533 29810 83636 26311 406
Účtovný cash flow 98 437138 517129 407114 77063 071
Vlastné imanie 1 089 9111 076 849971 596857 074856 489
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 872 5952 887 5182 859 0052 973 2653 095 465
Všetky záväzky 1 030 3521 038 1971 088 8271 250 9631 356 764
Výsledok hospodárenia 62 220101 33473 4422 163-762,00
Výsledok hospodárenia po zdanení 62 220101 33473 4422 163-762,00
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 101 33473 44223 128-761,824 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 62 220101 33473 4422 163-762,00
Zásoby 95,11269,80201,34100,751 285
Záväzky súčet 1 030 3521 038 1971 088 8271 250 9631 356 764
Zisk pred zdanením 62 239101 35273 4522 184-762,00
Zmena Celkovej tržby 0,58790,93383,070,62213,18
Zmena EBIT 0,61401,383,18-2,84-0,1801
Účtovné závierky