Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Komenského č. 2654/4

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!