NOVES, s.r.o., Spišská Nová Ves v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520132012
Aktíva 50 12044 27166 4260,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,28-1,25-1,370,00000,0000
Celkové tržby 30 49340 63074 2340,00000,0000
Celkový dlh 227 282223 055247 1080,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 185,00-525,00-1 1820,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -185,00525,001 1820,00000,0000
Čistý cash flow -185,00525,001 1820,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 5822 87428 8600,00000,0000
Čistý zisk 1 6221 89723 1030,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 89723 1037 6160,00000,0000
Cudzie zdroje 177 162178 784180 6820,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,005 7560,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,005 7561 1340,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,005 7560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 590,99390,41319,920,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 409,29245,42250,090,00000,0000
Doba obratu aktív 599,93397,71326,610,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 590,99390,41319,920,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6851 9771 2000,00000,0000
EBIT v minulom roku 2 87428 8608 7510,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 5822 87428 8600,00000,0000
EBITDA 3 1393 63629 9070,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 1393 63629 9070,00000,0000
Finančné účty -185,00525,001 1820,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,534,042,720,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,53-4,04-2,720,00000,0000
Hrubá marža 0,39900,31120,59720,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 9162 21028 1960,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,474,973,680,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 49 37343 45965 0650,00000,0000
Krátkodobé záväzky 224 270220 067244 1200,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 133 424130 205140 7300,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000213,8829 9070,00000,0000
Nákladové úroky 0,000017,001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 17,001,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 32727 98729 9000,00000,0000
Obežný majetok 50 12044 27166 4260,00000,0000
Obrat aktív 0,60840,91781,120,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,60840,91781,120,00000,0000
Osobné náklady 8 5348 50312 8980,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2231 4261 7110,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 6221 89723 1030,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70150,67250,29090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,431,493,440,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,493,440,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 34 19327 31950 8640,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -957,63340,54152,860,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000030,881 1820,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,535,043,720,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,28-1,25-1,370,00000,0000
Pridaná hodnota 12 16612 64344 3340,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 3,904,772,770,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 72,4161,358,260,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 72,4161,358,260,00000,0000
Služby 5 7827 0696 6360,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 12044 27166 4260,00000,0000
Spotreba materiálu… 12 54520 91823 2640,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 49340 63074 2340,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 30 49340 6300,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000074 2340,00000,0000
Účtovný cash flow -185,00525,001 1820,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000169,0628 8600,00000,0000
Vlastné imanie -177 162-178 784-180 6820,00000,0000
Všetky záväzky 227 282223 055247 1080,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 1393 63629 9070,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1393 63629 9070,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 6221 89723 1030,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 89723 1037 6160,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 5822 85728 8590,00000,0000
Zásoby 932,00287,00179,000,00000,0000
Záväzky 227 282223 055247 1080,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 133 424130 205140 7300,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 5822 85728 8590,00000,0000
Zmena EBIT 0,89840,09963,300,00000,0000