MINITEC s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 660 294688 926620 976602 5660,0000
Bankové úvery 77 728105 70160 21582 7000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,351,271,410,0000
Bežné bankové úvery 35 70037 40519 82126 0460,0000
Časové rozlíšenie aktív 483,00982,001 448699,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000116,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,008,397,398,300,0000
Celkové tržby 590 035494 147583 590591 7600,0000
Celkový dlh 577 784615 530546 993537 7000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 128 535129 891121 643150 6690,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 46325 03019 79217 9010,0000
Čistý cash flow -10 5675 2381 891-2 4540,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 97910 10418 46814 6610,0000
Čistý zisk 9 1143 3619 2333 3980,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 3619 2333 3981 2480,0000
Cudzie zdroje -82 510-73 396-73 983-64 7500,0000
Daň z príjmov 2 430960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 430960,002 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 42 02868 29640 39456 6540,0000
Dlhodobý dlh 42 02868 29640 39456 6540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,2885,3446,3344,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,1583,6246,3344,560,0000
Doba obratu aktív 409,92581,08390,92375,100,0000
Doba obratu pohľadávok 69,2885,3446,3344,560,0000
Doba obratu zásob 419,92577,34446,34383,340,0000
Doba splácania záväzkov 322,24438,95317,26219,900,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 175,01259,73155,57124,290,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61,64181,2495,5332,660,0000
EBIT v minulom roku 10 10418 46814 66110 9720,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 97910 10418 46814 6610,0000
EBITDA 55 54252 70687 88834 8430,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55 54252 70687 88834 8430,0000
Finančná páka 8,009,398,399,310,0000
Finančné účty 14 46325 03019 79217 9010,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 55155 25087 08338 1030,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 65 27049 22081 22085 8700,0000
Krátkodobé pohľadávky 111 589101 17473 60271 5790,0000
Krátkodobé záväzky 281 907307 934247 124199 6560,0000
Krytie dlhovej služby 10,229,1113,834,160,0000
Materiál 20 91829 98022 93025 4250,0000
Nákladové úroky 5 4355 7836 3558 3830,0000
Nákladové úroky v minulom roku 5 7836 3558 3836 8440,0000
Náklady na predaný tovar 410 629326 931391 533437 4560,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 319 316256 057284 313331 3960,0000
Neobežný majetok 166 399156 723178 463164 3420,0000
Obežný majetok 493 412531 221441 065437 5250,0000
Obrat aktív 0,89040,62810,93370,97310,0000
Obrat neobežného majetku 3,532,763,253,570,0000
Obrat obežného majetku 1,190,81461,311,340,0000
Obrat zásob 0,86920,63220,81780,95220,0000
Odpisy 39 06043 48268 56019 5120,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 53021 74134 2809 7560,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 53021 74134 2809 7560,0000
Osobné náklady 130 706122 354127 081116 4000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 991,00790,00805,00906,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 53 928127 14474 41129 6560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 17446 84377 79322 9100,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73711,160,67500,78180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,55530,41320,66220,44930,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,360,86481,481,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,63800,96231,100,0000
Pohľadávky z obchodného styku 111 38499 13473 60271 5790,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,81-14,01-39,1226,390,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,940,90580,2976-0,29270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87500,89350,88090,89240,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,008,397,398,300,0000
Pridaná hodnota 177 315105 811188 262148 8810,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,48421,281,010,41430,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,4011,686,2215,430,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,4011,686,2215,430,0000
Služby 14 90919 31433 39524 0480,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 660 294688 926620 976602 5660,0000
Spotreba materiálu… 76 40451 56073 82582 0120,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 142 998154 921141 435168 5700,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 589 444434 409579 795588 4200,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 5001 6670,00002 0830,0000
Tržby z predaja tovaru 428 871355 992357 709412 6250,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 07376 750222 086173 7120,0000
Účtovný cash flow -10 5675 2381 891-2 4540,0000
Úročený dlh 142 998154 921141 435168 5700,0000
Úrokové krytie 3,121,752,911,750,0000
Vlastné imanie 82 51073 39673 98364 7500,0000
Všetky záväzky 577 784615 530546 993537 7000,0000
Výsledok hospodárenia 17 98210 89119 32815 5950,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 98210 89119 32815 5950,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 1143 3619 2333 3980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 3619 2333 3981 2480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 5444 32112 1136 2780,0000
Zásoby 367 360405 017347 671348 0450,0000
Záväzky 577 784615 530546 993537 7000,0000
Záväzky z obchodného styku 53 928127 14474 41129 6560,0000
Zisk pred zdanením 11 5444 32112 1136 2780,0000
Zmena EBIT 1,680,54711,261,340,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 8190,0000