SIMI verejná obchodná spoločnosť so sídlom v Košiciach

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!