Telegrafia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 812 3718 048 2067 142 8908 591 6888 962 624
Aktivácia 623 123413 538247 6710,00000,0000
Bankové úvery 2 489 2241 076 3282 429 1342 820 7952 383 378
Bežná likvidita III. stupeň 1,401,451,251,191,10
Bežné bankové úvery 1 727 920157 5122 081 7022 258 8412 383 378
Časové rozlíšenie aktív 30 24136 35720 75913 11116 684
Časové rozlíšenie pasív 55 75891 020133 625176 8804 118
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13270,0876-3,250,94730,1080
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,95151,020,80761,292,17
Celkové tržby 7 140 8726 987 3656 359 3748 048 0710,0000
Celkový dlh 4 269 5484 021 5363 131 5054 738 4826 132 512
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 147 538521 8672 114 235956 9272 262 006
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 341 686554 461314 8991 863 868292 872
Čistý cash flow -212 775239 562-1 548 9691 635 309292 872
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 663 369101 523417 4481 013 752522 110
Čistý zisk 566 17653 482290 220739 181455 006
Čistý zisk v minulom roku 53 482290 220739 181300 12342 958
Cudzie zdroje -4 487 065-3 935 650-3 877 760-3 676 326-2 825 994
Daň z príjmov 48 617-1 30284 458213 7040,0000
Daň z príjmov v minulom roku -1 30284 458213 704104 7170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 48 617-1 30284 458213 7040,0000
Dlhodobé bankové úvery 761 304918 816347 432561 9540,0000
Dlhodobé pohľadávky 29 12831 83530 07722 13415 863
Dlhodobý dlh 761 304918 816347 432561 9540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,1976,4662,4476,88239,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,0766,1036,6768,09235,34
Doba obratu aktív 497,18547,00467,49380,60553,37
Doba obratu pohľadávok 117,8378,6364,4077,87240,17
Doba obratu zásob 1 174622,1681 4092 671756,71
Doba splácania záväzkov 816,73653,0918 6113 412433,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 90,43185,9131,2276,47167,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 659,20591,529 4971 7560,0000
EBIT v minulom roku 101 523417 4481 013 752465 307105 990
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 663 369101 523417 4481 013 752522 110
EBITDA 1 792 7871 119 2901 453 2281 725 1571 015 765
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 792 7871 119 2901 453 2281 725 1571 015 765
Finančná páka 1,962,041,842,343,17
Finančné účty 341 686554 461314 8991 863 868292 872
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5092-0,4890-0,5429-0,4279-0,3153
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50920,48900,54290,42790,3153
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 791 6922 187 0881 603 5511 802 3751 003 390
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000171 500
Krátkodobé pohľadávky 2 059 3971 125 036953 9761 735 6243 873 962
Krátkodobé záväzky 1 602 8412 735 318477 0111 726 2092 711 208
Krytie dlhovej služby 17,437,988,287,2614,26
Materiál 882 1001 128 2481 205 554877 673441 396
Nákladové úroky 48 57649 34342 77060 86767 104
Nákladové úroky v minulom roku 49 34342 77060 86760 46763 032
Náklady na predaný tovar 2 976 0442 674 0442 608 7354 984 0833 538 089
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 716 3171 528 7089 355184 641770 531
Neobežný majetok 4 047 3503 694 7643 736 6543 605 6663 165 792
Obežný majetok 4 734 7804 317 0853 385 4774 972 9115 780 148
Obrat aktív 0,73410,66730,78080,95900,6596
Obrat neobežného majetku 1,601,451,492,291,87
Obrat obežného majetku 1,371,241,651,661,02
Obrat zásob 0,31080,58670,00450,13660,4824
Odpisy 1 115 8541 231 7861 046 006716 214310 532
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 557 927615 893523 003358 107310 532
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 557 927615 893523 003358 1070,0000
Osobné náklady 2 259 9132 157 4771 999 8021 828 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 21511 27012 43110 30612 375
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 293 6952 477 414243 400888 5170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 682 0301 285 2681 336 2261 455 395765 538
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64690,80020,67370,56160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,881,76317,2817,631,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,251,481,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,030,79550,97451,287,64
Pohľadávky z obchodného styku 2 021 871972 511560 3291 537 1733 811 600
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71790,57500,47900,86800,7938
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 21,09-16,432,50-2,25-9,65
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,384,86-36,2226,874,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48450,49970,43840,55150,6842
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,95151,020,80761,292,17
Pridaná hodnota 3 493 4192 696 3102 968 1713 255 5522 373 597
Primárna platobná neschopnosť 0,63992,550,43440,57800,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,383,592,152,756,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,383,592,152,756,04
Služby 930 6491 039 0561 970 2583 310 7591 009 200
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 812 3718 048 2067 142 8908 591 6888 962 624
Spotreba materiálu… 1 925 4911 128 0571 277 9541 232 394502 527
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 489 2241 076 3282 429 1342 820 7952 554 878
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 474 0235 909 8885 658 2838 283 3975 911 686
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 560539 53481 37743 7620,0000
Tržby z predaja tovaru 919 7461 530 14310 254227 715787 832
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 549 7173 840 2115 566 6528 011 9205 123 854
Účtovný cash flow -212 775239 562-1 548 9691 635 309292 872
Úročený dlh 2 489 2241 076 3282 429 1342 820 7952 554 878
Úrokové krytie 13,662,069,7616,667,78
Vlastné imanie 4 487 0653 935 6503 877 7603 676 3262 825 994
Všetky záväzky 4 269 5484 021 5363 131 5054 738 4826 132 512
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000032 23680 312128 3890,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 54 30958 65452 50748 4914 118
Výsledok hospodárenia 680 998121 481434 7481 020 638677 125
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 680 998121 481434 7481 020 638677 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 566 17653 482290 220739 181455 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 482290 220739 181300 12342 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 614 79352 180374 678952 885599 816
Zásoby 2 304 5692 605 7532 086 5251 351 2851 597 451
Záväzky 4 269 5484 021 5363 131 5054 738 4826 132 512
Záväzky z obchodného styku 1 293 6952 477 414243 400888 5170,0000
Zisk pred zdanením 614 79352 180374 678952 885599 816
Zmena EBIT 6,530,24320,41182,184,93
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -26 710608 239401 161-256 289-1 255 831
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -26 710608 239401 161-256 289-1 255 831
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 495,00305 55753 85132 06728 108
Účtovné závierky