Obec Oľšavka

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 407 817429 366451 680503 095522 171
Časové rozlíšenie aktív 293,40166,7051,45223,05169,00
Časové rozlíšenie pasív 292 928317 148341 323383 514407 499
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,293,338,303,1815,93
Celková tržba 3 4893 7263 8493 0893 359
Celková tržba v minulom roku 3 7263 8493 4273 3593 091
Celkový dlh 7 8174 4601 5965 3001 648
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 076-13 739-7 778-7 165-7 696
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 07613 7397 7787 1657 696
Čistý cash flow 23 07613 7397 7787 1657 696
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Čistý zisk -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Čistý zisk v minulom roku -1 001-1 859-3 459-1 215705,00
Cudzie zdroje -107 073-107 759-108 760-114 281-113 024
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,13155,2795,6148,3089,86
Doba obratu aktív 42 66942 06342 83759 45056 741
Doba obratu pohľadávok 103,13155,2795,6148,3089,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 259,98404,7588,83265,8652,48
EBIT v minulom roku -1 001-1 859-3 459-1 215705,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
EBITDA 29 72829 32528 66430 90427 928
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 72829 32528 66430 90427 928
Finančná páka 3,813,984,154,404,62
Finančné účty 23 07613 7397 7787 1657 696
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 72829 32528 66430 90427 928
Krátkodobé pohľadávky 985,721 5851 008408,70827,00
Krátkodobé záväzky 2 4854 132936,692 250483,00
Náklady na predaný tovar 9 24311 2078 35412 3637 904
Neobežný majetok 383 324413 738442 843495 298513 479
Obežný majetok 24 20015 4628 7867 5748 523
Odpisy 30 41430 32730 52429 60529 143
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 41430 32730 52429 60529 143
Osobné náklady 23 79623 61519 52515 62616 812
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 72829 32528 66430 90427 928
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,613,692,022,322,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,64-7,84-13,98-15,95-14,69
Služby 9 24311 2078 35412 3637 904
Stupeň prevádzkovej páky 0,73180,55630,4786-1,16-1,59
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 4893 7263 8493 0893 359
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 4893 7263 8493 0893 359
Tržby za vlastné výkony a tovar 3 4893 7263 8493 0893 359
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 7263 8493 4273 3593 091
Účtovný cash flow 23 07613 7397 7787 1657 696
Vlastné imanie 107 073107 759108 760114 281113 024
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 407 817429 366451 680503 095522 171
Všetky záväzky 7 8174 4601 5965 3001 648
Výsledok hospodárenia -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Výsledok hospodárenia po zdanení -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 001-1 859-3 459-1 215705,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Záväzky súčet 7 8174 4601 5965 3001 648
Zisk pred zdanením -686,20-1 001-1 8591 299-1 215
Zmena Celkovej tržby 0,93630,96811,120,91971,09
Zmena EBIT 0,68520,53860,5375-1,07-1,72
Účtovné závierky