DEMONTA, spol. s r.o., Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 075 7971 141 1861 058 4211 256 2261 183 913
Aktivácia 7 4327 79121 8760,000014 380
Bežná likvidita III. stupeň 5,613,855,872,612,73
Časové rozlíšenie aktív 2 4375 1656 0513 0435 452
Časové rozlíšenie pasív 0,0000227,000,0000173,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,220,19271,48-0,33550,1608
Celkové tržby 967 4031 004 024814 6341 578 2200,0000
Celkový dlh 116 003171 47184 847271 175278 592
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -282 169-150 823-119 61134 087-42 947
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 282 169150 823119 6114 91342 947
Čistý cash flow 131 34631 212114 698-74 30842 947
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 739-1 206-8 423165 743-61 029
Čistý zisk -9 694-4 086-11 304128 912-61 029
Čistý zisk v minulom roku -4 086-11 304128 912-49 35522 639
Cudzie zdroje -959 794-969 488-973 574-984 878-905 321
Daň z príjmov 955,002 8802 88136 8310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88136 8312 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 955,002 8802 88136 8310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 118,33168,82140,77158,88244,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,02163,39123,02158,88244,43
Doba obratu aktív 410,45418,91488,11305,64436,67
Doba obratu pohľadávok 118,33168,82140,77158,88244,89
Doba obratu zásob 864,400,00000,00000,0000883,13
Doba splácania záväzkov 10 8180,00000,00000,0000148,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,0659,4635,6653,8898,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 2810,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 206-8 423165 743-46 47523 909
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 739-1 206-8 423165 743-61 029
EBITDA 262 038254 998247 187260 02093 726
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 262 038254 998247 187260 02093 726
Efektívna daňová sadzba -0,1093-2,39-0,34200,22220,0000
Finančná páka 1,121,181,091,281,31
Finančné účty 282 169150 823119 6114 91342 947
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8922-0,8495-0,9198-0,7840-0,7647
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89220,84950,91980,78400,7647
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 264 747254 409246 481403 81993 278
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000039 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 310 145459 906305 247653 007663 950
Krátkodobé záväzky 107 613161 96877 325221 462267 074
Krytie dlhovej služby 0,00001 1230,00000,00000,0000
Materiál 7 4327 79121 87618 24515 122
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 270
Náklady na predaný tovar 601 957616 729471 8401 000 575641 189
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 6310,00000,00000,00006 760
Neobežný majetok 472 447516 334604 469575 851455 208
Obežný majetok 600 913619 687447 901677 332723 253
Obrat aktív 0,88930,87130,74781,190,8359
Obrat neobežného majetku 2,021,931,312,612,17
Obrat obežného majetku 1,591,601,772,211,37
Odpisy 271 586255 534254 898165 888152 809
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 135 793127 767127 44982 944152 809
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 793127 767127 44982 9440,0000
Osobné náklady 203 711202 876179 554213 5910,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 091755,00706,00589,00448,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 82 374140 29862 197149 7100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 261 892251 448243 594294 80091 780
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57430,53730,56180,42750,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 97,690,00000,00000,00000,5315
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,741,861,782,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74630,82370,73571,322,28
Pohľadávky z obchodného styku 298 853445 105266 759653 007662 697
Pohotová likvidita II. stupeň 5,533,805,572,542,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,31-31,06-8,4913,25-21,08
Pridaná hodnota 354 723377 608319 632499 630348 405
Rýchla likvidita I. stupeň 2,620,92991,550,01890,1608
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44270,67240,34331,042,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44270,67240,34331,042,97
Služby 305 602352 599208 956535 452382 972
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 075 7971 141 1861 058 4211 256 2261 183 913
Spotreba materiálu… 300 156271 921284 760465 056265 837
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000039 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 958 580994 420791 4721 572 399989 594
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 90083,000,000072 1940,0000
Tržby z predaja tovaru 3 6310,00000,00000,00006 760
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 953 049994 337791 4721 500 205982 834
Účtovný cash flow 131 34631 212114 698-74 30842 947
Úročený dlh 0,00000,00000,000039 0000,0000
Vlastné imanie 959 794969 488973 574984 878905 321
Všetky záväzky 116 003171 47184 847271 175278 592
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000227,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 648-453,00-7 711166 326-60 378
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 648-453,00-7 711166 326-60 378
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 694-4 086-11 304128 912-61 029
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 086-11 304128 912-49 35522 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 739-1 206-8 423165 743-60 837
Zásoby 8 5998 95823 04319 41216 356
Záväzky 116 003171 47184 847271 175278 592
Záväzky z obchodného styku 82 374140 29862 197149 7100,0000
Zisk pred zdanením -8 739-1 206-8 423165 743-60 837
Zmena EBIT 7,250,1432-0,0508-3,57-2,55
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-67,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-67,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 295