Ing. Enikö Palenčár - ENIX - Ing. István Palencsár

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!