PROGAST, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 14 151 28014 254 33417 987 72114 917 59514 967 050
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000976,00
Bankové úvery 3 267 6634 220 8845 768 0606 933 5812 315 894
Bežná likvidita III. stupeň 0,98350,96840,72591,231,22
Bežné bankové úvery 952 791952 5361 546 5551 758 9202 315 894
Časové rozlíšenie aktív 15 90714 7625 4795 0486 239
Časové rozlíšenie pasív 316 426351 877387 671423 466458 919
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,731,952,072,172,68
Celkové tržby 14 764 15614 242 53615 756 10015 004 7070,0000
Celkový dlh 8 760 5309 195 90211 864 5689 927 69210 563 777
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 031 9294 155 4375 726 1956 913 2412 302 551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 235 73465 44741 86520 34013 343
Čistý cash flow 1 170 28723 58221 5256 99713 343
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 526 8342 735 2755 654 2192 313 7581 755 381
Čistý zisk 1 958 6882 153 7934 904 0881 603 1741 707 113
Čistý zisk v minulom roku 2 153 7934 904 0881 603 1741 707 1131 732 986
Cudzie zdroje -5 074 324-4 706 555-5 735 482-4 566 437-3 944 354
Daň z príjmov 517 557510 073667 917618 7720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 510 073667 917618 772528 2040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 517 557510 073667 917618 7720,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 314 8723 268 3484 221 5055 174 6610,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 837 7962 816 8136 382 1266 589 8006 513 800
Dlhodobý dlh 2 314 8723 268 3484 221 5055 174 6610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 94,81102,26102,01104,02121,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,5998,10101,88103,54120,59
Doba obratu aktív 351,48364,05428,91363,85379,18
Doba obratu pohľadávok 140,46174,20254,19264,75286,45
Doba obratu zásob 365,18441,72352,04403,52362,75
Doba splácania záväzkov 1 3401 3311 475686,1778,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 133,44113,19142,9961,7654,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 574,36557,85448,74568,830,0000
EBIT v minulom roku 2 735 2755 654 2192 313 7582 283 5851 762 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 526 8342 735 2755 654 2192 313 7581 755 381
EBITDA 3 026 2892 838 3243 917 4502 587 8162 809 153
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 026 2892 838 3243 917 4502 587 8162 809 153
Finančná páka 2,793,033,143,273,79
Finančné účty 1 235 73465 44741 86520 34013 343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 017 0672 823 1383 911 7512 575 9862 782 349
Krátkodobé pohľadávky 3 817 2234 003 8994 278 1314 264 6864 793 129
Krátkodobé záväzky 5 372 6674 431 8025 996 7332 532 2162 136 215
Krytie dlhovej služby 8,256,7147,655,025,54
Materiál 369 560378 287357 656403 588345 265
Nákladové úroky 50 58971 40982 21491 81248 268
Nákladové úroky v minulom roku 71 40982 21491 81248 26829 262
Náklady na predaný tovar 9 870 7249 816 42110 122 23010 230 7019 912 524
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 462 9231 215 1491 484 2691 346 9881 175 443
Neobežný majetok 5 780 9855 882 8465 848 5332 548 5682 472 352
Obežný majetok 8 354 3888 356 72612 133 70912 363 97912 488 459
Obrat aktív 1,041,000,85101,000,9626
Obrat neobežného majetku 2,542,432,625,875,83
Obrat obežného majetku 1,761,711,261,211,15
Obrat zásob 0,99950,82631,040,90451,01
Odpisy 459 142501 284486 640380 498205 011
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 229 571250 642243 320190 249205 011
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 229 571250 642243 320190 2490,0000
Osobné náklady 1 975 9981 899 1181 832 4691 707 1370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 72215 58616 69914 83026 804
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 205 7691 857 1691 824 7902 099 2040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 417 8302 655 0775 390 7281 983 6721 912 124
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,303,683,493,510,4507
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,442,362,832,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,981,862,242,2721,93
Pohľadávky z obchodného styku 3 808 2613 841 2974 272 6644 245 2414 759 854
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76320,71200,54540,91000,9800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,34-199,58-266,46-652,63-295,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 23,130,33020,26180,07620,2764
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61910,64510,65960,66550,7058
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,731,952,072,172,68
Pridaná hodnota 4 824 8874 475 2205 185 3114 734 2134 494 873
Primárna platobná neschopnosť 0,60450,48350,42710,49450,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38600,45760,85500,35110,4328
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,893,243,033,843,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,893,243,033,843,76
Služby 1 006 6651 108 8801 034 8071 001 3271 042 635
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 151 28014 254 33417 987 72114 917 59514 967 050
Spotreba materiálu… 7 421 2377 396 7657 629 5847 860 5087 756 012
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 267 6634 220 8845 768 0606 933 5812 315 894
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 695 86114 291 84115 313 04114 966 41414 407 397
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,00200,005 5001 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 887 9371 626 1802 005 1831 798 0431 501 041
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 807 67412 665 46113 302 35813 166 87112 906 356
Účtovný cash flow 1 170 28723 58221 5256 99713 343
Úročený dlh 3 267 6634 220 8845 768 0606 933 5812 315 894
Úrokové krytie 49,9538,3068,7725,2036,37
Vlastné imanie 5 074 3244 706 5555 735 4824 566 4373 944 354
Všetky záväzky 8 760 5309 195 90211 864 5689 927 69210 563 777
Výnosy budúcich období dlhodobé 316 426351 8770,0000423 466458 919
Výsledok hospodárenia 2 567 3972 337 2403 435 6112 208 8182 301 477
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 567 3972 337 2403 435 6112 208 8182 301 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 958 6882 153 7934 904 0881 603 1741 707 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 153 7934 904 0881 603 1741 707 1131 732 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 476 2452 663 8665 572 0052 221 9462 235 317
Zásoby 1 463 6351 470 5671 431 5871 489 1531 168 187
Záväzky 8 760 5309 195 90211 864 5689 927 69210 563 777
Záväzky z obchodného styku 2 302 0371 857 1691 824 7902 099 2040,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 96 2680,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 476 2452 663 8665 572 0052 221 9462 235 317
Zmena EBIT 0,92380,48382,441,010,9961
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 20 101-95 62726 430-21 87860 590
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 20 101-95 62726 430-21 87860 590
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000699,000,0000302 665