Slovenský autoimport, akciová spoločnosť (v skrátenej forme SAI, a.s.)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 200 5222 240 6722 408 7802 195 2954 972 280
Bežná likvidita III. stupeň 14,1211,488,082,905,20
Časové rozlíšenie aktív 357,00337,00172,00352,00664,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000721,0065,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05640,5917-0,6237-0,0283-0,0057
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7396-6,214,410,11120,0499
Celkové tržby 164,001 0451 625 606267 5700,0000
Celkový dlh 240 016279 956378 909520 683554 283
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 280-160 887-1 320 616-54 666-24 963
Čistá marža, Zisková marža, ROS 3,12-66,800,2185-6,760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 280160 8871 320 61654 66624 963
Čistý cash flow -110 607-1 159 7291 265 95047 42924 963
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 984,00-68 838423 115-1 807 420-696,00
Čistý zisk 511,00-69 811355 198-1 808 849-1 102
Čistý zisk v minulom roku -69 811355 197-1 808 850-182 219210 591
Cudzie zdroje -1 960 506-1 959 995-2 029 806-1 674 612-4 417 997
Daň z príjmov 473,00973,0067 650960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 973,0067 651960,002 7210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 473,00973,0067 650960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 241,00241,00241,00241,00241,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00004 540978,492 270
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00004 532976,70950,88
Doba obratu aktív 0,00000,000010 9712 1104 448
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00004 541978,722 270
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001 312351,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 425894,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 307410,00447,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00002 7240,0000
EBIT v minulom roku -68 838423 115-1 807 421-167 147210 591
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 984,00-68 838423 115-1 807 420-696,00
EBITDA -58 357-62 731-96 1091 474 426143 812
EBITDA marža -355,84-60,03-0,05915,510,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -58 357-62 731-96 1091 474 426143 812
Finančná páka 1,121,141,191,311,13
Finančné účty 50 280160 8871 320 61654 66624 963
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8909-0,8747-0,8427-0,7628-0,8885
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89090,87470,84270,76280,8885
Hrubá marža -105,10-16,560,00910,29240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -59 016-62 8252 981 7331 481 366142 943
Krátkodobé pohľadávky 2 061 7821 991 345996 8481 018 1392 537 466
Krátkodobé záväzky 149 555186 849286 865426 615500 737
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-359,963 144354,22
Materiál 0,00000,00000,0000163 3680,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000267,00469,00406,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000267,00469,0012 3510,0000
Náklady na predaný tovar 17 23717 30465 405301 541204 294
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000045 45941 140
Neobežný majetok 87 86287 86290 903958 5292 369 377
Obežný majetok 2 112 3032 152 4732 317 7051 236 4142 602 239
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,88160,39620,1722
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,27831,04
Odpisy 0,00006 08256 7543 243 30296 099
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 04128 3771 621 65196 099
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 04128 3771 621 6510,0000
Osobné náklady 36 73547 74978 748158 3340,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 659,0094,00588,00788,00869,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 141 060174 114208 097339 2060,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 511,00-63 729411 9521 434 45394 997
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0003-0,03560,1750-1,08-0,0002
Podiel EBIT k aktívam 0,0004-0,03070,1757-0,8233-0,0001
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0004-0,03070,1757-0,8233-0,0001
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0005-0,03350,1994-1,02-0,0002
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02280,07180,54830,02490,0050
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,13-2,765,342,020,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -674,43-1 1100,77880,17730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,720,9972
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4692-0,32150,10880,02302,12
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,000015,800,12490,0612
Pohľadávky z obchodného styku 991 189991 345995 0371 016 2751 062 918
Pohotová likvidita II. stupeň 14,1211,488,082,525,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,721,69-1,60-35,31-176,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 741101,1361,49
Pridaná hodnota -17 237-17 30414 73678 250203 714
Rentabilita aktív, ROA 0,0002-0,03120,1475-0,8240-0,0002
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0003-0,03560,1750-1,08-0,0002
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33620,85774,600,12810,0499
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,11-4,46-3,940,35313,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,11-4,46-3,940,35313,85
Služby 11 76012 00436 65076 24799 659
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 200 5222 240 6722 408 7802 195 2954 972 280
Spotreba materiálu… 5 4775 30028 75561 82363 495
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 619 356383 656408 008
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00001,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 539 2153 8640,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000116 769135 436
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000080 141263 022272 572
Účtovný cash flow -110 607-1 159 7291 265 95047 42924 963
Úrokové krytie 0,00000,00001 585-3 854-1,71
Vlastné imanie 1 960 5061 959 9952 029 8061 674 6124 417 997
Všetky záväzky 240 016279 956378 909520 683554 283
Výsledok hospodárenia -58 357-68 813418 309-1 800 4237 243
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -58 357-68 813418 309-1 800 4237 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 511,00-69 811355 198-1 808 849-1 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -69 811355 197-1 808 850-182 219210 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 984,00-68 838422 848-1 807 8896 007
Zásoby 0,00000,00000,0000163 36839 569
Záväzky 240 016279 956378 909520 683554 283
Záväzky z obchodného styku 141 060174 114208 097339 2060,0000
Zisk pred zdanením 984,00-68 838422 848-1 807 8896 007
Zmena EBIT -0,0143-0,1627-0,234110,81-0,0033
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-118 0120,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-118 0120,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000968 04335 41140 470