ISG, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 56 84261 87060 69453 28864 596
Bežná likvidita III. stupeň 1,551,171,161,091,13
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 045
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7959-3,17-2,84-0,9337-1,66
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74560,75170,61620,11460,1572
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,086,907,4913,6618,32
Celkové tržby 118 268111 399140 017162 5160,0000
Celkový dlh 38 39654 03753 54449 65461 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 366,00-7 524-3 47513 0199 958
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 68224 83620 3373 3935 554
Čistý cash flow 14 68224 83620 3373 3935 554
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 7602 7246 7452 542-16 726
Čistý zisk 10 612683,003 516-485,00-17 176
Čistý zisk v minulom roku 683,003 516-485,00776,00-20 719
Cudzie zdroje -18 446-7 833-7 150-3 634-3 344
Daň z príjmov 1 7121 5912 7792 5770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 5912 7792 5773 7380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7121 5912 7792 5770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,27112,78101,07105,38135,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 118,96107,3396,22102,65135,52
Doba obratu aktív 175,91204,87164,09119,68171,53
Doba obratu pohľadávok 121,27112,78101,07105,38135,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000346,60
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 60,94109,4089,2266,4893,81
EBIT v minulom roku 2 7246 7452 5424 964-20 657
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 7602 7246 7452 542-16 726
EBITDA 12 9852 9442 9662 869-9 197
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 9852 9442 9662 869-9 197
Efektívna daňová sadzba 0,13890,69960,44151,230,0000
Finančná páka 3,087,908,4914,6619,32
Finančné účty 14 68224 83620 3373 3935 554
Hrubá marža 0,65540,65620,63300,69790,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 7572 71710 7392 547-9 413
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34640,53400,54370,55550,5469
Krátkodobé finančné výpomoci 15 04817 31216 86216 41215 512
Krátkodobé pohľadávky 39 18734 06137 38446 92251 070
Krátkodobé záväzky 19 69133 04033 00229 60035 326
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 11 33020 58322 65223 4970,0000
Krytie dlhovej služby 29,786,546,596,38-20,44
Nákladové úroky 436,00450,00450,00450,00450,00
Nákladové úroky v minulom roku 450,00450,00450,00450,0062,00
Náklady na predaný tovar 40 43437 12646 37749 09537 201
Neobežný majetok 2 9732 9732 9732 9736 927
Obežný majetok 53 86958 89757 72150 31556 624
Obrat aktív 2,071,782,223,052,13
Obrat neobežného majetku 39,6737,0845,4154,6619,84
Obrat obežného majetku 2,191,872,343,232,43
Odpisy 0,00000,00000,00000,00007 316
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00007 316
Osobné náklady 63 25866 49085 372109 0770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00227,00227,00322,00216,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 612683,003 516-485,00-9 860
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,31680,02720,1464-0,0242-0,9109
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,34350,09450,24360,1073-0,5714
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81610,90950,96330,96170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,69
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,101,041,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,101,041,0413,70
Pohľadávky z obchodného styku 38 43932 41435 59045 70351 034
Pohotová likvidita II. stupeň 1,551,171,161,091,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,26-0,3154-0,3516-1,07-0,6021
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 33,6755,1945,197,5412,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67550,87340,88220,93180,9482
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,086,907,4913,6618,32
Pridaná hodnota 77 50973 10488 628113 421100 251
Primárna platobná neschopnosť 0,29480,63500,63650,51410,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57530,08720,4917-0,1335-5,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,9618,3518,0517,31-6,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,9618,3518,0517,31-6,66
Služby 34 68232 29441 20044 39930 599
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 84261 87060 69453 28864 596
Spotreba materiálu… 5 7524 8325 1774 6966 602
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 15 04817 31216 86216 41215 512
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 943110 230139 005162 516137 452
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 117 943110 230135 005162 516137 452
Účtovný cash flow 14 68224 83620 3373 3935 554
Úročený dlh 15 04817 31216 86216 41215 512
Úrokové krytie 29,276,0514,995,65-37,17
Vlastné imanie 18 4467 8337 1503 6343 344
Všetky záväzky 38 39654 03753 54449 65461 252
Výsledok hospodárenia 12 9852 9446 9662 869-16 513
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 9852 9446 9662 869-16 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 612683,003 516-485,00-17 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 683,003 516-485,00776,00-20 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 3242 2746 2952 092-17 176
Záväzky 38 39654 03753 54449 65461 252
Záväzky z obchodného styku 11 33020 58322 65223 4970,0000
Zisk pred zdanením 12 3242 2746 2952 092-17 176
Zmena EBIT 4,680,40392,650,51210,8097