EUROWATER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 1 926 7751 471 8201 667 3951 539 8331 103 696
Bežná likvidita III. stupeň 5,434,003,073,544,61
Časové rozlíšenie aktív 1 2151 1091 3831 5882 602
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000079 7980,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,29650,0320-0,0193-0,6464-0,2538
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,46-0,11510,04782,571,23
Celkové tržby 2 741 4811 738 0701 868 0060,00000,0000
Celkový dlh 363 761353 605504 946329 258221 909
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -998 119-534 609-753 416-730 988-223 837
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 998 119534 609753 416730 988223 837
Čistý cash flow 463 510-35 78322 428730 988223 837
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 570 392278 638360 587288 990116 314
Čistý zisk 444 799215 456278 493288 990116 314
Čistý zisk v minulom roku 215 456244 196288 990116 314189 219
Cudzie zdroje -1 563 014-1 118 215-1 162 449-1 130 777-881 787
Daň z príjmov 125 59363 18282 0940,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 63 18273 62889 8460,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 125 59363 18282 0940,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,9772,9556,3735,7070,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,8870,0153,8235,1869,99
Doba obratu aktív 257,67310,59342,07276,53287,59
Doba obratu pohľadávok 34,9772,9556,3735,7070,76
Doba obratu zásob 430,53356,56365,64210,36318,85
Doba splácania záväzkov 294,59306,50419,7180,9184,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,5165,6296,1651,0647,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 90,56188,19325,930,00000,0000
EBIT v minulom roku 278 638317 824378 836116 314189 219
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 570 392278 638360 587288 990116 314
EBITDA 693 905375 384457 475437 716209 753
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 693 905375 384457 475437 716209 753
Finančná páka 1,231,321,431,361,25
Finančné účty 998 119534 609753 416730 988223 837
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8112-0,7598-0,6972-0,7344-0,7989
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81120,75980,69720,73440,7989
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 697 349370 134452 278427 408198 664
Krátkodobé pohľadávky 261 470345 710274 781198 770271 577
Krátkodobé záväzky 317 847310 975468 741284 333181 422
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00005,490,0000
Materiál 464 512361 770408 350358 882338 885
Náklady na predaný tovar 1 575 564927 595997 8301 282 639783 844
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 393 809370 335407 636622 700387 934
Neobežný majetok 201 459228 622229 465249 605266 795
Obežný majetok 1 724 1011 242 0891 436 5471 288 640834 299
Obrat aktív 1,421,181,071,321,27
Obrat neobežného majetku 13,557,577,758,145,25
Obrat obežného majetku 1,581,391,241,581,68
Obrat zásob 0,84781,020,99831,741,14
Odpisy 114 97690 09087 03644 41445 697
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 57 48845 04543 51844 41445 697
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 57 48845 04543 5180,00000,0000
Osobné náklady 512 720472 609438 7170,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 3908 6168 19710 30811 089
Ostatné záväzky z obchodného styku 97 705113 009253 6660,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 559 775305 546365 529333 404162 011
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51800,36320,45190,47470,2028
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44440,58930,56150,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,932,171,920,58460,7871
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,251,701,780,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,841,431,4916,8813,50
Pohľadávky z obchodného styku 260 788331 742262 323195 873268 612
Pohotová likvidita II. stupeň 3,972,832,202,562,75
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,3731,25-51,83-1,55-3,94
Pridaná hodnota 1 153 752802 049781 342749 822616 930
Primárna platobná neschopnosť 0,37470,57561,390,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,141,721,612,011,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,52420,94201,100,75221,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,52420,94201,100,75221,06
Služby 306 128181 507224 297222 074141 805
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 926 7751 471 8201 667 3951 539 8331 103 696
Spotreba materiálu… 875 627375 753365 897437 865254 105
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 735 7331 731 3271 780 6722 032 4611 400 774
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 4171 6831 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 769 807677 175784 7351 054 318672 474
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 959 5091 052 469994 437978 143728 300
Účtovný cash flow 463 510-35 78322 428730 988223 837
Vlastné imanie 1 563 0141 118 2151 162 4491 130 777881 787
Všetky záväzky 363 761353 605504 946329 258221 909
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000079 7980,0000
Výsledok hospodárenia 585 346286 401371 939393 302164 056
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 585 346286 401371 939393 302164 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 444 799215 456278 493288 990116 314
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 215 456244 196288 990116 314189 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 570 392278 638360 587378 834151 596
Zásoby 464 512361 770408 350358 882338 885
Záväzky 363 761353 605504 946329 258221 909
Záväzky z obchodného styku 97 705190 940364 0070,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000076 08994 1930,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 84216 1480,00000,0000
Zisk pred zdanením 570 392278 638360 587378 834151 596
Zmena EBIT 2,050,87670,95182,480,6147
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000576,000,00000,00000,0000